تصاویری از دخمه

دخمه بنایی دایره ای شکل است که معمولا زرتشتی ها بر بلندی کوه می ساختند تا مردگانشان را در آن قرار داده طعمه ی لاشخورها شوند. رژیم سابق به خاطر امور بهداشتی، از این کار زرتشتی ها ممانعت به عمل آورد اما گویا در هند هنوز هم با این روش با مردگان برخورد می کنند.
تصویرهایی از دخمه در اینجا عرضه می گردد که بیشترشان کمتر دیده شده است و بیشتر آنها مربوط به هند است و برخی ظاهرا نقاشی جهانگردان در گذشته های دور است. بعضی تصویرها نشان می دهند که این شیوه، به معنای در نظر نگرفتن عاطفه و کرامت انسان و نیز رعایت نکردن بهداشت است. چه بسا بیماری های واگیردار، به وسیله ی متولیان اموات به دیگر انسانها سرایت کند.

دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمهدخمهدخمه دخمه دخمه دخمه دخمه دخمهعکس قدیمی زرتشتیان ـ دخمه

همچنین ببینید

هنوز اجساد زرتشتیان هند خوراک لاشخورها + فیلم

از زبان دکتر کتایون مزداپور خانم دکتر کتایون مزداپور ـ پژوهشگر زرتشتی و نویسنده ی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code