خانه / فیلم و عکس / هر انسان آمیخته ای از نژادهای مختلف + فیلم
نژاد پرستی

هر انسان آمیخته ای از نژادهای مختلف + فیلم

به قلم مدیر سایت
عده ای مدعی اند که تنها کسانی باید در ایران زندگی کنند که نژاد آریایی دارند و بقیه از ایران بروند! به فرض که چنین حرفی درست و منطقی باشد، یافتن نژاد آریایی خالص ممکن نیست.
فیلم زیر نشان می دهد پس از آزمایش آب دهان چند نفر از کشورهای مختلف، معلوم شد که نژاد هیچکدام خالص و از یک کشور نیست.

خرداد ۱۳۹۵