خانه / سایر مطالب / مدیر سایت / شاهکارهای ادبی (۲)

شاهکارهای ادبی (۲)

نوشتاری از اینجانب در مجله آینه پژوهش، ش ۴۴، خرداد و تیر ۱۳۷۶

در ‌‌‌شـماره ۳۷‌ مجله وزین آینه پژوهش نوشتاری تحت عنوان «شاهکارهای ادبی» به چاپ رسید کـه‌ در‌ آن ۵۷ شـاهکار ادبی معرفی گردید. در اینجا چند شاهکار ادبی دیگر معرّفی می شود. در‌ آن شماره نام صناعاتی کـه در پاره ای از آثار به کار رفته‌ معرّفی و توضیح داده‌ شد,‌ لیکن بخشی از این صناعات هـنوز نامگذاری نشده است.

۵۸. تمام خـطبه هـای حضرت امیرالمؤمنین(ع) شاهکار ادبی است, لیکن زیبایی کلام زیر برای کسی که با زبان عربی آشنایی نداشته باشد نیز‌ محسوس است. آغاز:

سبحان اللّه حقاً حقاً, انّ المولی صمد یبقی, یحلم عنّا رفقاً رفـقاً, لولا حلمه کنّا نشقی, حقاً حقاً صدقاً صدقاً, انّ المولی یسائلنا ویوافقنا ویحاسبنا, یا مولانا لاتهلکنا وتدارکنا‌ واستخدمنا‌ واستخلصنا, حلمک عنّا فد جرّأنا.۱

شاهکارهای ادبی 2

دانلود مقاله شاهکارهای ادبی ۲

۵۹. واصل بن عطاء (۸۰ ـ ۱۳۱ق) نمی توانست حرف (راء) را درست تلّفظ نـماید. لذا هـنگام سخن گفتن ال