+
خانه / احکام / احکام زرتشتی / اموات زرتشتی / بهترین رفتار با جنازه ی انسان / سوزاندن؟ دخمه گذاری؟ دفن؟
بهترین رفتار با جنازه ی انسان / سوزاندن؟ دخمه گذاری؟ دفن؟

بهترین رفتار با جنازه ی انسان / سوزاندن؟ دخمه گذاری؟ دفن؟

به قلم مدیر سایت
در برخورد با جنازه ی انسان، چند راه قابل بررسی است:

سوزاندن
برخی قائلند که با سوزاندن، تمام بدن به سرعت از بین می رود و آتش آن را ضدعفونی می کند.
به فرض که ادعای بالا درست باشد و هیچ آلودگی باقی نماند، یک ایراد اساسی این است که انسان با حضور بر سر مزار عزیزش تسکین می یابد اما با سوزاندن، چنین امکانی از دست می رود.

دخمه گذاری
کم نیستند انسان هایی که در اثر بیماری های واگیردار از دنیا می روند. میکروب ها از جسد متلاشی، بیشتر پراکنده می شوند. پرندگان، اعضای بدن را به جاهای دیگر می برند. حشرات در اثر تماس با اجساد، آلودگی را می پراکنند. مأموران دخمه نیز آلودگی را با خود به پایین کوه آورده، در اثر تماس با دیگر انسان ها، آلودگی را به دیگران منتقل می کنند. چه بسا هوا نیز آلوده شود و باد، آلودگی را انتقال دهد. به دلیل غیر بهداشتی بودن این روش، رژیم سابق دخمه گذاری را ممنوع کرد.
مادری که می بیند، پرندگان در رفت و آمد به دخمه، سراغ فرزندش می روند و چشمان و اعضای بدن او را تکه پاره می کنند، آسیب روحی می بیند.
به علاوه، همان ایرادی که در سوزاندن، مطرح کردیم در اینجا نیز وجود دارد.

دخمه یزد

دو دخمه کنار هم در یزد

دفن
دفن، مدت زمان بیشتری را می طلبد تا جنازه تجزیه شود اما پوشش ضخیم خاک اجازه نمی دهد، آلودگی جسد، به بالا برسد. در دفن، این امتیاز وجود دارد که افراد زنده، با حضور بر مزار عزیزشان، تا حدی تسکین می یابند. برای درک بهتر، مادری را فرض کنیم که فرزند جوانش از دنیا رفته است. حضور بر مزار فرزند، برای او خیلی اهمیت دارد.
اسلام برای انسان، کرامت بالا قائل است و تا آنجا که امکان دارد به جسد او نیز اهمیت می دهد؛ لذا دستور به غسل و کفن می دهد و اگر غسّال، عیبی در جسد دید که دیگران خبر ندارند، حق ندارد به دیگران بگوید و نیز نمی توان به جنازه ی انسان، آسیب زد.
اینکه ادعا که دفن باعث می شود مقدار زیاد از زمین صرف مرده ها شود و با کمبود زمین مواجه می شویم، نادرست است؛ زیرا پس از گذشت چند سال از دفن مرده، وقتی مطمئن شدیم جسد از بین رفته می توان دوباره در آنجا مرده ای دیگر دفن کرد و تجربه نشان داده که پس از گذشت صدها سال از دفن مرده، با کمبود زمین مواجه نشده ایم.

یادآوری
وقتی که حقانیت اسلام برای ما اثبات شد، به دستورها و قوانین آن احترام می گذاریم حتی اگر فلسفه ی آنها را ندانیم و این کاملا معقول و منطقی است؛ چنانکه وقتی پزشکی متخصص، دستوری را برای درمان به ما می دهد، حرف او را می پذیریم هرچند دلایل دستور او را کامل ندانیم.

فروردین ۱۳۹۵

۹ نظر

 1. دخمه گزاری در هیچ یک از کتب پهلوی نیامده و سنت دخمه ساختن توسط پارسیان هند بنا شده و در زمان ناصر الدین شاه به ایران امده . متاسفانه زرتشتیان ایران به دلیل فقر و ایزولاسیون اجتماعی در زمان قاجار در وضعیت بدی بودند به طوریکه حتی موبدان ایشان دیگر پهلوی نمی دانستند و دانش انها نقصان یافته بود در حالیکه چهار قرن قبل تر ایشان برای هندیان معلم و دستور می فرستادند رویه باژگونه شد و تحت تاثیر پارسیان قرار گرفتند .
  اما ریشه اصلی دخمه گزاری در سنت اسمان سپاری اریایی هاست . دخمه گزاری مزایایی هم دارد به صورت عرفانی معنای جدا شدن روح و از بین رفتن جسم عیان است و نیز در زمان قدیم که تشخیص مرگ به سختی ممکن بوده از بی هوشی
  بعضی از افراد از هوش رفته بعدا در دخمه به هوش می امده اند و ایشان طبق سنت زرتشتی تمام عمر در دخمه خدمت می کرده اند .
  هر روش تدفین بنابر رسم مردم مزایا و معایبی دارد و هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نیست اما امروزه اجرای رسم اسمان سپاری به دلیل از بین رفتن فاصله طبیعت و زندگی انسانی و نبود حیات وحش واقعی دیگر ممکن نیست .

 2. رجوع فرمایید به کتب پهلوی مثل بندهش مینوی خرد شایست ناشایست و دینکرد . لغت دخمه در این کتب نیست و اصلا دخمه لغت پهلوی نیست . مراجعه شود به فرهنگ پهلوی یونکر و مکنزی و فره وشی . در زندهای اوستا و کتب پهلوی در اداب دفن مرده از کلمات هززان و گور و جان آکن استفاده شده . دخمه در اصل لغت زبان اریایی قدیم است و تنها در وندیداد امده اما درزند وندیداد همین لغت به گور و هززان ترجمه شده . هززان به جایی که بقایای مرده را بنهند گویند . در یک جا از کلمه دخمکستان استفاده شده که از متون جدید یعنی پهلوی بعد از اسلام است و مشخصا مقبره معنا می دهد . لذا در زمان ساسانیان به شهادت کتب موجود از لغت دخمه استفاده نمی شده .همچنین تمام مکانهای مقدس ساسانی مثل اتشکده ها و نیز کاخها و حتی پلها موجودند چگونه بنای عظیمی مانند دخمه انگونه که در یزد می بیند در هیچ کجای ایران آثارش باقی نمانده بالعکس مقبره های انسانی از انزمان کشف شده . زرتشتیان ایران دخمه نداشتند و هم کیشان هندی انها برایشان دخمه هایی در کرمان و یزد و تهران ساختند . شاهد دیگر عدم وجود بقایای دخمه در اصفهان و نایین است که قبل از قاجاریه از بزرگترین زرتشتی نشین های ایران بودند

  • ممنون می شم اگر مقاله ای کوتاه بنویسید تا بنام شما در سایت بذارم و در آن نشان دهید که دخمه گذاری از آداب جدید است که میان زرتشتی ها راه یافته و سابقه ی کهن ندارد و نیز ثابت کنید که پیش از آن، مرده هایشان را دفن می کردند.

 3. ضمنا البینه علی مدعی . اگر شما دلیلی برای وجود دخمه قبل از قاجاریه دارید ارایه دهید .
  متذکر می گردد بعضی مترجمین زرتشتی کتب پهلوی هززان را به دخمه ترجمه کرده اند ولی قطعا طبق نظر یونکر و مکنزی و …. هززان به معنای دخمه نیست و در تمام کتب پهلوی محل دفن مردگان را گور و اکثرا هززان گفته اند در حالیکه لغت مذهبی و اوستایی دخمه موجود بوده .

 4. اما واژه دخمک اوستایی فقط در اوستای نو یعنی وندیداد امده و از ریشه دخ به معنای محل سوزاندن و برامدن دود از جسد می باشد و وندیداد توصیه به تخریب دخمه ها کرده
  وندیداد فرگرد هفتم بخش ۴۹ زرتشت از اهورمزدا می پرسد . اگر زمان درازی جسد مرده در دخمه دفن شده باشد ایا ان زمین پاک می شود

  اهورمزدا در بخش ۵۰ پاسخ می دهد
  خیر تا زمانی که جسد و خاک یکی نشوند زمین پاک نیست . ای زرتشت به مزدیسنان بگو دخمه ها را ویران کنند
  مشخصا دخمه در اینجا معنی قبر و گور می دهد .
  در ادامه در بند ۵۲ اهورمزدا مژده رستگاری و بهشت به تخریب کنندگان دخمه می دهد .
  در بند ۵۶ اهورمزدا دخمه ها را جایگاه دیوان می خواند که بی شمار در دخمه ها گرد هم می ایند .
  در بند های ۵۷ و ۵۸ دفن مردگان در دخمه ها را عامل بیماری و مرض نام می برد
  در فرگرد دو بندهای ۱۶ و ۱۸ زرتشت در ستایش اهورمزدا اورا کسی می خواند که اب را بر جسد و دخمه و پلیدی و استخوان روان می کند و بدین وَسیله ناپاکیها را به دریای پوتیک می راند و در بند ۱۴ باز دخمه در کنار کلمه نسا و پلیدی به جهت پاک شدن ذکر شده که نشان از باور وندیداد به ناپاکی دخمه دارد .
  موارد فوق تمام موارد کاربرد کلمه دخمه در اوستایی است .
  مجددا ذکر می شود در اداب مردگان در کتب پهلوی هم کلمه هززان به کار رفته . حالا اینکه عده ای نادان و فاقد سواد اوستایی فرمان به بنای دخمه کرده اند نه به وندیداد و نه به اوَستا و نه حتی موبدان ساسانی ارتباط ندارد .

 5. بنده از متن اوستا جمله ای نقل کردم که دستور تخریب دخمه است . دقیقا هم کلمه دخمه امده نه مترادف و چیز دیگر . لطفا شما یک جمله از کتب پهلوی یا اوستا ذکر کنید که در ان قرار دادن مرده در دخمه سفارش شده .رسم دخمه گزاری باور انحرافی پارسیان هند بوده و شاهد دیگری از انحراف در ایین پاک زرتشت اسپیتمان در گذر زمان در اینجا حتی دستور وندیداد موبدان را هم تخریف کرده اند .

 6. مسلمان وطن پرست

  دفن از اون دو روش خیلی بهتره اگه شهرداری قیمتو کم کنه

جوابی بنویسید مدیوماه جواب را باطل کن

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار