+
خانه / اعتبار دین زرتشتی / اوستا / وندیداد / احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی
احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی

احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی

فرستنده: فردین صلاح الدین

غسل مس میت یا
دین زرتشتی دارای احکام و آداب پیچیده و دشواری بود که یکی از آنها عبارت بود از:
شستشوی بدن با پیشاب (ادرار) گاو و ریختن آن از فرق سر تا به پایین. چنانچه کسی احکام شرعی غسل مس میت یا برشنوم را به درستی انجام نمی داد، محکوم به مجازات خطرناکی در این جهان و نیز در جهان آخرت می شد. مجازات اُخروی در جهنم به ترتیبی مقرر شده بود. مجازات این جهانی و ترتیب اجرای حد شرعی آن چنین بود که دست و پای آن را می بستند، سرش را می بریدند، پوستش را می کندند، و بدنش را جلوی پرندگان لاشخور می انداختند. چنانچه شخص گناهکار پیش از اجرای حکم از گناه خود توبه می کرد و کفاره گناه خود را به موبدان پرداخت می نمود، مشمول بخشش و ترحم می شد و مجازات او در جهان آخرت بخشیده می شد. اما اجرای مجازات این جهانی بدان صورت که شرع آن رفت کماکان به قوت خود باقی بود. !!!!!به نظر می آید که چنین ترفندی برای تصرف و مصادره اموال محکومین به اعدام وضع شده بوده است!!!!!!
“اوستا- کهن ترین سرودهای ایرانیان، جلد دوم، طبع(چاپ) هفتم، تهران، ۱۳۸۲، صفحه ۷۷۹ و ۷۸۰″

توهین به معلولان
چنین دستورات و توصیه هایی در دین زرتشتی دارای سابقه است. به موجب فرگرد(هر یک از فصول کتاب وندیداد.) دوم متن اوستایی وندیداد، جمشید به فرمان اهورامزدا مأمور می شود تا انسان ها و دیگر موجودات آفریده اهورامزدا را نجات دهد و در یک سرزمین نمونه و آرمانی گرد هم بیاورد. چراکه قرار است هر شخص یا موجود دیگری بجز این عده به سرنوشت محتوم هلاکت دچار شوند. یکی از انواع گروه های انسانی که از راه یافتن بدان جامعه باز می مانند و حق زندگی و زنده ماند را از دست می دهند، معلولان جسمی و عقب افتاده های ذهنی هستند. اعم از اشخاصی که قوز یا قد کوتاه دارند و یا دارای چشمان ضعیف و اندام شکسته هستند. چراکه مطابق با آموزه های دین زرتشتی، این انسان ها (شیطان صفت) به حساب می آیند و لازم است تا از اجتماع تصفیه شوند.
اهورامزدا به صراحت و تأکید به جمشید هشدار می دهد که :!!!!
بند ۲۹ و ۳۷ فرگرد دوم وندیداد

ازدواج با محارم
از دیگر آدابی که در میان زرتشتیان مرسوم بود ازدواج با محارم بود. ازدواج با محارم یا بدون در نظر داشتن رضایت یا نارضایتی زن، به گستردگی تبلیغ می شد. بطوریکه گناه مرد لواط کار تنها در صورتی پاک می شد که با مادر یا خواهر و یا دختر خود وصلت می کرد. در خصوص ازدواج با محارم، اسناد بسیاری وجود دارد، امروزه زرتشتیان به انکار این رسم در دین خود پرداخته اند!!! اما جناب رضا مرادی غیاث آبادی که خود یکی از ایران باستان پرستان است در بررسی و نقد بر احکام آئین زرتشت می گوید: با اینکه موضوع ازدواج با محارم این روزها به شدت تکذیب و برای توجیه و تحریف آن کوشش های زیادی می شود، اما منابع و اسناد مکتوب زرتشتی و غیر آن بسیار فراوان تر از آنند که جایی برای تردید باقی بماند. سراسر بخش مفصل و طولانی هشتادم از کتاب سوم به بحث در این باره پرداخته و جزئیات آنرا به دقت بازگو کرده است. جزییاتی مانند حق الارث دختری که در عین حال زن پدر خود نیز هست.
دینکرد کتاب سوم، ترجمه فارسی از فریدون فضیلت.

بی احترامی به اجساد
بی احترامی به جسد در زرتشتی در مورد عاقبت جسد؛ آن طور که از شواهد دریافت می شود، در شرق ایران تأکید و اصرار بر آن بود که جسد را بعد از مرگ به شکلی کاملاً عادی در بلندیهای متروک، در معرض هوای آزاد قرار دهند تا خوراک لاشخورها شود. به این عمل اصطلاحاً دخمه “دخمه گذاری” گفته می شد. این عمل خود یک بی احترامی بزرگ به شرافت یک انسان است. دخمه به طور معمول یا در قله ها و بلندیهای کوهها و یا در دامنه های آن ساخته می شد. بدین گونه گرگ ها و سگ ها و سایر درندگان و لاش خوران با توجه به احساس بویایی و بوی جسد، به لاشه ها رسیده و کار خود را به انجام می رسانیدند. بعد از مدتی که می گذشت، استخوان ها یا اسکلت را از دخمه آورده و در جایی که از دسترسی حیوانات محفوظ بود باران و آفتاب بدان نمی بارید و نمی تابید قرار می داند (به خاطر قداست باران و آفتاب!!!). پس از آنکه جسد به دخمه حمل شده و مراسم تشییع پایان می یافت، دورانی برای اجرای مراسم پس از مرگ از سوی بازماندگان میت برگزار می شد.
وندیداد فرگرد دوازدهم

ارزش یک سگ بالاتر از انسان
در دین زرتشتیت سگ مقام بسیار بالای دارد بطوریکه اگر کسی استخوان سخت و ناجویدنی به آن بدهد یا آن را بترساند گرفتار مجازات یعنی مرگ ارزان که با دادن تاوان بخشیده نمی شود، می شود.
وندیداد، فرگرد پانزدهم، بند ۵ و بند ۶

زن از نگاه زرتشتیت
از نگاه زرتشتیان زنان دختران اهریمنند زنان از تبار دیوان شرور دانسته شده اند، در موبد بزرگ عصر شاپور دوم (که هنوز هم در نیایش خوانی ها به فروهرش درود فرستاده می شود) از بی خردی و رازگشایی و اعتماد ناپذیر بودن زنان سخن رفته است. <آذرباد مهرسپندان، رهام اشه، بخش های گوناگون).
زندانی کردن زنان به هنگام زائیدن طفل مرده نیز رایج بود. در این هنگام مزدا پرستان زرتشتی می باید در جایی بی آب و علف، خانه کوچکی بسازند و زن را به آنجا ببرند. زن موظف بود در آن خانه کوچک چند جام از آمیخته پیشاب گاو نر با خاکستر را بنوشد در حالیکه تا سه روز حق نوشیدن آب را نداشته است.
وندیداد، در مجموعه اوستا، گزارش استاد جلیل دوست خواه، جلد دوم، ص ۷۱۳-۷۱۶
!!!! باید شکرگزار الله (ج) باشیم که منت اسلام بر سر ما گذاشت و ما را مسلمان آفرید!!!!

حکم زنی که نوزاد مرده به دنیا آورد
در وندیداد تکلیف زنی که کودکی مرده بزاید چنین تعیین کرده است:
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم!!!!. نخستین خواری و غذای این زن چه خواهد بود؟
اهورامزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته با ادرار گاو به اندازه سه لقمه، شش لقمه، یا نه لقمه میل کند
وندیداد، ترجمۀ دکتر موسی جوان، ص ۱۲۸. برای اطلاع بیشتر به جلد دوم وندیداد، با پژوهش آقای هاشم رضی، ص۶۵۲

شستن دست و پا با ادرار گاو
بر اساس آموزه های اوستا اگر انسانی از دنیا برود، نباید او را دفن کرد بلکه باید طی مراسمی خاص، او را درون یک دخمه یا برج خاموشان گذاشت، یا او را در جایی قرار داد تا خوراک لاشخورها و جانوران وحشی شود، نکتۀ جالب اینجاست، افرادی که در این مراسم شرکت می کنند باید دست ها و موهای خود را پس از مراسم، با ادرار گاو یا ادرار گوسپند یا حتی ادرار یکی از آشنایان و خویشاوندان خود بشویند. گفتگوی زرتشت و اهورامزدا در این باره بدین صورت است که در اوستا، نسک، وندیداد، فرگرد هشتم، بند ۱۱-۱۳ آمده است: ( پس از آنکه نموکشان در سه گامی مرده نشستند، آنگاه موبد به مزدا پرستان چنین بانگ برآورد: ای مزدا پرستان! بدین جا پیشاب بیاورید تا نموکشان (افرادی که در تشییع جنازه حاضر بودند) گیسو و تن خویش را بدان بشویند. ای دادار جهان، ای اشون، پیشابی که نموکشان باید گیسو و تن خویش را بدان بشویند کدام است؟!!، پیشاب گوسپند یا گاو نر؟ پیشاب مرد یا زن. اهورامزدا پاسخ داد: پیشاب گوسپند یا گاو نر، اما نه پیشاب مرد و نه پیشاب زن، مگر اینکه مرد یا زن نزدیکترین خویشاوند مرده باشند. مزدا پرستان باید پیشاب را آماده کنند تا نموکشان گیسو و تن خویش را بدان بشوید
وندیداد، فرگرد هشتم، بند ۱۱-۱۳ اوستا، به ترجمۀ دکتر دوستخواه، تهران: انتشارات مرودارید، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۷۴۷-۷۴۸.

ازدواج استقراضی
اختیار اجاره زنان توسط شوهر یکی دیگر از حقوقی که فقه زرتشتی به موجب متن پهلوی برای مردان قائل شده و به رسمیت شناخته، اجازه و اختیار اجاره دادن زن است. مرد می تواند زن خود را به دفعات برای مدتی معین و در ازای دریافت وجه یا بودن آن به مرد دیگری واگذار کند. در چنین مواقعی رضایت داشتن یا نداشتن زن شرط نیست و فقط رضایت شوهر و مرد دوم کفایت می کند.
بارتلمه، کریستین، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، چاپ(طبع) دوم، تهران، ۱۳۴۴؛ و نیز بخش های گوناگون متن پهلوی .

سخنانی با کوروش پرستان
به راستی اگر کوروش پادشاهی در کشوری دیگر بود و با کشورگشایی و فتح ایران، حکومت خود را بر ایران گسترانده بود، باستان ستاها چه نگاهی به او داشتند؟ به همان دلیل که از عرب ها و مسلمانان به دلیل حمله و فتح ایران ابراز نفرت می کنند، به جز نفرت نسبت به کوروش، چیز دیگری قابل تصور نیست. بی شک این پادشاه ایران با هجوم به کشورهای دیگر، اقدام به کشورگشایی کرد. مگر مردمان کشورهای دیگر انسان نیستند و یا نبودند؟ چرا وقتی که سخن از کشورگشایی کوروش و داریوش پیش می آید، غرور ملی و شکوه و عظمت و افتخار تمام وجود ما را فرا میگیرد اما وقتی که گفته می شود : اندک مسلمانان پابرهنه با سلاح های ابتدایی، حکومت ایران را سرنگون کردند، به یاد شکوه و عظمت مسلمانان نمی افتیم و از آنها تجلیل نمی کنیم؟ هدفم تجلیل گرفتن از نیست فقط یک سؤال است. چرا رفتار کوروش و یا داریوش مایه افتخارمان باشد اما وقتی همان رفتار (فتح و کشورگشایی) از دیگران و با حیرت بیشتر، سر می زند، باید مایه ی نفرت باشد؟ نکند ناخواسته گرفتار نژادپرستی شده ایم؟

نزدیک شدن به مرده ی انسان و سگ در دین زرتشتیان
کسی که به مرده ی انسان یا سگ نزدیک شده، اگر جسد هنوز به وسیله ی سگ لاشه خوار یا پرنده ی لاشه خوار پاره پاره نشده باشد باید سی(۳۰) بار با پیشاب(شاش) گاو نر خود را بشوید. اما اگر پاره پاره شده باشد، پانزده بار.
وندیداد، ج۲، ص ۸۹۲، ف ۸، ش۹۷-۹۸.

حکمی عجیب در اوستا
کفاره ی کشتن سگ آبی در اوستا: اگر کسی سگ آبی را بکشد، بخشی از کفاره ی آن چنین است:
۱- کشتن ده هزار(۱۰۰۰۰) مار، ۲- کشتن ده هزار (۱۰۰۰۰) سگ صورت (شاید منظور نوعی از بزمجه یا مارمولک باشد)، ۳- کشتن ده هزار سنگ پشت، ۴- کشتن ده هزار وزغ، ۵- کشتن ده هزار مورچه ی دانه کش، ۶- کشتن ده هزار مورچه ی گزنده ی کوچک زیان رسان، ۷- کشتن ده هزار جانور سرگین گردان ( جانوری کوچک شبیه کفش دوزک که فضولات انسان را از زمین می غلتاند و به لانه می برد و بدین وسیله زمین را نظافت می کند)، ۸- کشتن ده هزار مگس، ۹- تخریب ده هزار سوراخ حیوانات زمینی و………………..
وندیداد، ج۳، ص ۱۴۲۹-۱۴۳۰، ف ۱۴، ش ۱-۶

حکم کسی که خار پشت را بکشد
جزای کسی که خارپشت را بکشد دو هزار تازیانه (شلاق) است. حال سوال اینجاست خارپشت چقدر برای انسان مفید است که باید در ازاء کشتن آن، دو هزار ضربه تازیانه را تحمل کرد؟
وندیداد، ج۳، ص ۱۳۳۰، ف۱۳، ش۴

آخرین سخن
حمد و سپاس الله را که منت اسلام بر ما گذاشت و سپاه اسلام را وسیله ی آزادی جهانیان از خرافات نمود. الله ما را به وسیله ی اسلام عزت داد وگرنه ایرانیان تا به امروز به عمل ننگین ازدواج با محارم مشغول بوده و در اوج ذلت می بودند. الله ما را به وسیله اسلام علم و روشنایی بخشید و ما را از جهل و ظلمت رهانید و ما باید سپاس گذار الله (ج) باشیم.
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا عذاب النار. آمین

۷۷ نظر

 1. برای شما متاسفم که برای حمایت از اسلام که جز جنگ و بدبختی و فلاکت برای ایران و ایرانی پیامدی نداشت. هر آنچه که به ذهنتان میرسد به زرتشت و اوستا نسبت میدهید. اگر تاریخ را خواده باشید ایرانیان در قبل اسلام در فر و شکوه و اعتلای فرهنگ بسر میبردند و این کشور گشاییها و این اعتلای فرهنگ هیچ موقع با این اراجیفی که گفتید همخوانی ندارد و امکان نخواهد داشت. زرتشتی که به حقوق حیوانات احترام میگزارد چطور امکان دارد که برای کشتن یک خارپشت یک نفر را به خوردن ۲۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کند. خداوکیلی دروغ که استخوان نداره که لای گلوی شما گیر کنه یا حناق بگیرید. واقعا برای شما که اسم مسلمان را یدک میکشید واقعا متاسفم

 2. ز شیر شتر خوردن و سوسمار
  عرب را بجایی رسیدست کار
  که تخت کیانی کند آرزو
  تفو بر ت و ای چرخ گردون تفو
  افسوس و صد افسوس برای شما ها که بدون اگاهی مطالبی میذارید برای وطن فروشی و بالا بردن حکومت عمر پسر خطاب که از اعراب جاهلی بود
  متاسفم متاسفم متاسفم …

 3. با سلام و ردرود بر شما عزیزان
  مطالب سایت رو تا اونجاکه تونستم با سند ها مقایسه کردم درست بود
  خدا خیرتون بده از این روشن گری ها

 4. درود .من به ایین و مذهب کاری ندارم اما تاجایی که من مطالعه کردم از کوروش در هیچ جایی به بدی یاد نشده.ضمنا اینکه ایران به شکوه پیشینش برنمیگرده بخاطر وجود شماهاست.چرا که بیگانه پرست هستین.از اونجایی هم که میدانید تاریخ کوروش به دست ایرانیان نوشته نشده پس نمیشه گفت نژاد پرستی.ودر اون مغلطه نشده .همین طرفداری از عربها رو میکنین که از سگ کمتر حساب میکنن ایرانی هارو.ضمنا گفتم در مورد اسلام و زرتشت سخن نمیگم اما یادتون باشه ایرانی هستی…پس لطفا ایرانی بمون

  • شما اگر درست و صادقانه مطالعه میکردید باید به این نتیجه میرسیدید که از کورش تا ۶۰.٧۰سال پیش اصلا یادی نشده

   • چطور یادی نشده سواد خوندنش یا پیدا کردن کتبه هاش نبوده و گرنه اون سنگ نوشته ها که از ۲۵۰۰ سال پیش تا حالا در ایران سرجاشون بودن پس ماها بودیم که مشکل داشتیم نه کوروش کبیر

    • اولا چطور از پیامبر اسلام و مسیحیت و یهودیت و…همه جور سندی هست و سواد خوندنش بوده
     ولی از کورش نبوده
     شما که مسلونا رو به متعصب بودن و متحجر بودن
     متهم میکنی چرا اینقدر رو کورش تداریداری خانوم آزاد اندیش

    • جناب مرصاد خط میخی و امثالهم چه زمانی قفلش باز شده? و توسط چه کسانی ?متن این کتبیه ها به زبان امروزی نیست زبانهایی کهن که منسوخ شده بودن و از میان رفته بودن اما خود کتبه ها و لوح ها که بوده فقط ما نمی تونستیم بخونیم اونها رو و درضمن تورات و انجیل در زمان خود پیامبران نوشته نشده قران هم بعد از پیامبر در زمان عثمان جمع شده و زبان عبری و عربی منسوخ نشدن
     من مسلمانها رو دعوت میکنم به بازاندیشی مدارا با ادیان و قبول ادیان
     دعوت میکنم به دوری از تعصب و جبهه گیری دعوت میکنم
     به تحول ایجاد کردن همین

 5. اولا کوروش ذ والقرنین قران بوده به عقیده بسیاری از جمله علامه طباطبایی دوما عمر جدا از حمله به ایران به خانه امام علی حمله کرد و درفش کاویانی را اتش زد و جواهراتش را دزدید و گفت این نماد شرکه

  • باىد بگم که اطلاعاتتون در اىن زمینه درست نىست چرا که به دستور خود امام على علىه السلام درفش کاوىانى قطعه قطعه شده و خود اىشان دستور دادند درفش به طور مساوى در بىن سپاهیانشان تقسىم شود ; چرا ک از دىدگاه دىن اسلام لذت هاى دنىوى و مادى ارزشی ندارد و تنها اعمال ما برامان ماندگار است .

  • لطفا جلد و صفحه ی سند رو ذکر کنید تا بررسی کنیم

 6. عین مغولها به یک کشور و عقایدش و باورهاش حمله کردید طلبکارم هستید !!!! خیلی به دیانت اسلام علاقه دارید به عربستان عراق وووو دیگر کشورهای عربی برید چکار به ایران و ایرانی دارید آشغالااااا

 7. درود.واقعامتاسفم براتون اسم خودتونوگذاشتیدایرانی وازیه قوم گرسنه ووحشی که به کشورتون حمله کردن دفاع میکنیدقومی که شماروبرده وموالی میدونه اف برهمه شماخائنین وطن فروش.

 8. شرو ور نگو بابا انقدر عاشق اون عربایی راه های بهتری برای اثبات عشقت وجود داره !
  اصلا زرتشت چیزی ازش نمونده که نمیدونم تو چجوری این همه قانون و اصل ازش دراوردی و بهتره تا چیزی رو ندونی حرف نزنی !

 9. کورش و داریوش با کشور گشایی هاشون تمدن رو برای مردم بی فرهنگ و وحشی اون زمان به ارمغان ممیبردن، ضمن اینکه به آیین و سنن و فرهنگشان احترام می‌گذاشتند،اما مسلمانان بقول شما پا پتی و وحشی جز قتل و غارت و کشت کشتار برای قرنهای متمادی چی برای جهان به ارمغان آوردن؟؟؟ چقدر مقایسه های مغالطه آمیزی،میکنید و در لباس منطق برای خودتون توجیهش میکنید، ضمنا ازدواج با محارم در بین پیامبران ابراهیمی هم وجود داشته کمی بیشتر تاریخ رو مطالعه کنید متوجه خواهید شد، حتی در خود قران هم ذکر شده از این به بعد ازدواج با محارم ممنوع است یعنی کسانی که تا قبل از این با محارم ازدواج کرده بودند مشکلی نداشته و خدا از این تاریخ این کار رو ممنوع میکنه، البته شاید شما بیشتر از خدا میفهمی؟؟؟؟؟

 10. سلام ودرود خدمت عزیزان انچه که در ادیان الهی بسیار به ان تاکید شده وحتی درجوامع غربی هم مورد نظر هست اخلاق مداریست وگرایش به اخلاق
  چه پیامبر اسلام وچه کوروش کبیر در سخنان خود به اخلاق توصیه کرده اند که البته این اخلاق مداری ورعایت ادب در بین بعضی پیروان ودوستداران این بزرگواران به چشم نمیخورد
  با اخترام شما وخودم را به رعایت این مهم از یاد رفته توصیه میکنم

  • احسنت مصطفی عزیز به نکته جالبی اشاره کردی هدف همه برگزیدگان الهی رستگاری بوده ورسیدن به خدا اما هیچ جای این ادیان نیومده که بشه به کسی توهین کرد ولی بعضی از دوستا توی اینجور مناظرات لب به توهین وبی حرمتی باز میکنن که اصلا قشنگ نیست

 11. سلام دوستان. اول اینو بگم که اگر ایرانیا به کوروش افتخار میکنن بخاطر اینه که بدون جنگ و خونریزی کشور گشایی کرد اما اعراب چی؟ درضمن به عقاید هیچ ملتی کاری نداشت و احترام میذاشت اما اعراب چی؟ و در آخر باید عرض کنم که نه تنها ایرانیان گرامی بلکه تمام دنیا و کائنات به کوروش کبیر میبالند. دوستان ظلم هیچوقت پاید نمیماند و این سرزمین همیشه مورد تهاجم و دسبرد بوده و پر از فرصت برای وطن فروشان و خود فروشان ولی پس از مدتی به قول سالار عقیلی عزیز زخمیه سربلند بحرانها بوده. درپناه خالق ایران و ایرانی

  • آخه کدوم آدم عاقلی باور میکنه بدون خونریزی میشه کشور فتح کرد؟
   چرا خوتون و گول میزنید
   همین الان اگر بهترین آدم زندگیت مثلا بابات یا مادرت یا…..
   بیاد بگه عزیزم عشقم قربونت برم بیا این خونه یا ما شینت رو بزن به نام من حاضری؟
   پس چجوری باورت میشه یه بارگی یه کشور رو مفت مفت ساکنینش یا پادشاهش تقدیم کورش کنه.
   وقتی میگیم شما باستانگراها متعصب و غیر منطقی هستید بهتون بر میخوره.

   • وقتی کشوری که میخوان بهش بپیوندن از هر نظر بهتر باشه
    یک کشور بزرگ و قدرتمند و ثروتمند با قوانین مترقی و برابر برای همگان از هر نژاد پ قومیت و دین و ایین
    کشوری که میتونن با حقوق برابر ازادانه کار کنن ،
    فکر کردین امپراطوری ایران ، عربستلن ۱۴۰۰ سال پیش بوده
    پس شما چطور باور میکنید که اعراب بادیه نشین بدون خونریزی ایران رو گرفتن?

 12. لطفا تاریخ هرودوت را بخوانید که کوروش ۱۷ قوم سرزمین ایرانی راقتل عام کرده و زنانشان را به یغما برده
  البته من دوست دارم این سخنان اشتباه باشه ولی در تاریخ اینگونه امده یه سرچ کنین

 13. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند

  شما سعی کن با گناه کبیره تبلیغ دین ضد دروغ نکنی

  بنده تاریخ شناس هستم و تمامی این کذب و دروغی برای عوام فریبی بیش نیست

 14. امیدم هست گر عقل کند یاری روزی بشویم انسان
  پس ز مجازات و عذاب پس مرگ کسی را مترسان

  آنجا که ره بندگی ما دست نوازش به یتیم است
  جایی که کردار زشت ریا هست و فریب است

  آنجا که نباید ببری حق کسی از کف دستش
  انسانیت دین بشود حال هرچه خواهی بپرستش

  لاف تقوا مزن و کیسه ندوز همچو دزدان سر راه
  که خدا خود بداند چه کند بر سر این چاه و ته راه

  کردار خودت را به قضاوت بنشین نه گناه دگران
  دین تو مال خودت شر به فرزند آدم نرسان

  آنگونه تو زی کز پس مرگت همه دریابند چنین
  دین را ز نیکویی کردارت نه کردار تو را از روی دین

  نهم فروردین ۹۶
  من و مرکب و قلم ـ علیرضا شاهزری

 15. چقدر میگیری که اینجا تخیلاتت رو نسبت بدی به کسی و کسانی که یه دنیا به نیکی ازشون یاد میکنن . نمیدونم از چی انقدر ترسیدین که تمام هم و غمتون شده کوبیدن تاریخ و تمدن چچند هزار ساله این ابو خاک . من مثل تو نژاد پرست با عرب و اسلام و زرتشت هم کاری ندارم ولی همین قدر میدونم که خیانت یعنی ابنکه اینجا اینجوری از اولین و بزرگترین امپراتوری تاریخ و بنیان گذار حقوق بشر حرف میشه و یه جای دیگه ملیون دلاری هزینه میکنن تا امپراتوری ثمانی رو خیلی قوی تر و موجح تر از اونی که بوده به دنیا بشناسونن. برای تمام ادیان سریال ساختیم برای همه امام ها. کم مونده برای صدو بیست و چهار هزار پیغمبر بنویسیم و بسازیم اما یه سینمایی کوتاه برای دفاع از چیزی که مال ماست نساختیم هیچ . انقدر وقیح شدیم که منکرشون شدیم . تاسف خوردن هم کار بیهوده ایست !!!

 16. امام علی هیچ وقت به ایران حمله نکرد چطور میشه پیامبری که اسیرای جنگی رو با اموختن سواد رها میکرد امام علی رو تربیت کنه که به ایران حمله کنه پیامبر به پادشاه ایران نامه نوشت تا اون رو دعوت کنه وقتی نامه رو پاره کرد ایشان با اینوه اسلام قدرتمند بود ولی کاری نکردید اگر میخواهید مقایسه کنید پیامبری رو بعنوان یک مسلمان در نظر بگیرید پیامبری که از دشمنش هم احوال پرسی میکرد پیامبری که تو زمانی ک همه به زن و دختر بی احترامی میکردند با مهربانی به دختر داشتنشون افتخار میکردند پیامبری که پیامشون برادری و برابری بود اسلام مربوط به اعراب نیست مال همه اس چرا میگید عرب ها ما همه ادمیم نژاد مهم نیست اسلام محمدی برای همه است امام علی کسی است ک میگفت نوک قلم ها رو باریک بتراشید و فاصله سطر هارو کم کنید ک برای نوشتن در حکومت مال و اموال بیت المال حرام نشه عدل علی زنبان زد خاص و عامه علی همون کسیه که به پسرش سفارش کرد ک با اسیر مدارا کن هرچند ک اون اسیر ابن ملجم(قاتل علی بود) سلام و درود بر پیامبر بزرگ اسلام صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و شیر خدا علی علیه سلام

 17. واقعه متاسفم برا بزیا بزارین یع جمله بگمو خلاص
  مشکل از خودتونه ن اسلام وقلی تو نتونی خودتو درست کنی بعد این همه دلیل قانع کننده میای انکار میکنی که نع این تو دین زرتشت نیستو فلان و بهمان
  این دیگه مشکل خودته باید بری واسه خودت افسوس بخوری که نمیتونی روشن و از تاریک جدا کنی
  واسه اسلام اسم و لقب بد نزار واسه خودت بذار که چقدر ضعیفی

 18. با سلام دوستان دست از روایات تاریخی بردارید خودتون برید و به تلاوت قرآن کریم توسط استاد ابدلباسط گوش بدین و بعد گاتها رو گوش کنید ببینید کدوم حس بهتری بهتون میده غذای روح همون ایمان به اسلامه

  • شجاع الدین اینانج

   گوش دادن به قصد پیدا کردن حس بهتر راهنمای به حقیقت نیست. بهتر است دوستان گاتها را بخوانند و در آن فکر کنند و قرآن را بخوانند و در آن فکر کنند و حق را از باطل تمییز دهند. قرآن برای عمل کردن آمده است ولی افسوس که امروز خیلی کم قرآن خوانده می شود و از بین معدود کسانی که قرآن می خوانند هم خیلی کم عمل می کنند.

 19. دوستان حاضر نیستند حقایق رو بپذیرند .اگر ادیان مشکلاتی داشتند باید حقیقتو نوشت بعضیا شجاعت اینو ندارن که تاریخو قبول کنن .اسلام دین طهارته همین خطنه کردن بجز اسلام هیچ دینی به آن توصیه نکرده .باورود اسلام مردم بسیار خوشحال شدن و با قلبی باز اورا بخاطر ظلم و ستم و آیین های زشت مانند ازدواج با محارم(خودتکس ) پذیرفتند .اگر مردم همراهی نمیکردن اسلام ایران را فتح نمیکرد .حتما کتاب مزدک و کتاب تاریخ اجتماعی ایران باستان رو تاکید میکنم بخونید که در زمان پهلوی چاپ و منتشر شدن .تا ببینید تاریخ در مورد آیین های گذشته در ایران چی نوشته و به استناد پرفسور مینورسکی که یکی از تاریخ پژوهان بزرگ

  • اسلام هم مثل همه ادیان در احکامش دچار مشکل هست
   همین ختنه کردن در بیشتر کشورهای آفریقایی باعث ناقص کردن زنان میشه و از نظر پزشکی بسیار به زن اسیب میزنه
   قلب باز پذیرا شدن منظورت کتابهایی هست که در قتل و تجاوز و به بردگی کشیدن و به غارت بردن اموال و زنان ایران و فروختنشون بعنوان برده جنسی در بازارهای عربستان هست?
   داعش هم با زنان ایزدی و شیعه و غیر سنی همین کارها رو ایضا میکنه!!!!

  • مردم ایران هیچ گاه همراهی نکردن و اینهمه قیامهای کوچک و بزرگ در ایران در مخالفت با عربها گواه بر این مدعاست
   ازدواج با محارم در خاندان سلطنتی ایران و مصر در دوره ای خاص اتفاق افتاده و من منکرش نیستم
   ولی دین زرتشت هیچ گاه ههمچین مطلبی رو عنوان نکرده
   بهتره منصف باشیم

 20. اسلام دچار مشکل در اصول پایه نیس برعکس تفکرات احمقانه ی نژادپرستان همون ویکی پدیا رو ببینید چطور با دشمنی بیمارگونه در مورد حکم اسلام در مقاله ی ختنه زنان نوشتن اسلام میگه هر عملی که به سلامت یک انسان آسیب بزنه حرامه این کجاش بده؟ اسلام میگه اگر ختنه زنان مث سوراخ کردن گوش تجمل و زیبایی زن باشه بدون اینکه آسیبی براش داشته باشه حرام نیس و اینکه والدین بخوان به دختری بگن این کارو انجام بده مکروهه مث طلاق که مکروهه یعنی موردپسند نیس اما در ویکی پدیا نوشتن مکروه بودنش به معنی عمل نجیب و مورد پسنده!!!!!!!! پس یعنی طلاق هم عمل نجیب و موردپسندیه در اسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عجب این همه سال خودمون نمیدونستیم مکروه چیه…

  • به دلیل طولانی بودن، قسمتی از پیام شما حذف شد

  • در اصل نه در احکام مشکل داره
   ختنه زن ناقص کردن بدن زن هست و در آفریقا بنا بر احکام اسلامی اجرا میشه
   بهتره یه نگاهی به کتابهای احکام اسلام بندازید و بعد بیایید حرف بزنید!!!!!!!
   شما حتی معنی نژاد پرست رو نمیدونید

   • چرا انقد بی منطق حرف میزنی احکام ما چند دسته هستن سواد مذهبی نداری نظر نده هر عملی که ضررش بیشتر از سودش باشه حرامه در یمن در حجاز در مناطق عرب نشین عراق و سوریه و خیلی کشورهای اسلامی دیگه مرسوم نیس هرچند وهابی ها سعی دارن در حجاز این کارو مرسوم کنن در مصر هم که اسمش ختنه فرعونی هس از نامش پیداس مال چه دوره ای هس و مث سوراخ کردن گوش زینت محسوب میشه هرچند اسلام میگه مکروهه یعنی مورد پسندنیس و هر کاری که سلامتو به خطر بندازه حرامه حرام تو مشکل داری نه احکام اسلام

    • سواد شما رو هم دیدیم !!!!!!!
     مرسوم بودن و محکوم بودن از زمین تا اسمون فرق داره
     و حکم به مستحب یا مکروه یا حرام هم متفاوته
     پس اگر فقیهای مختلفی در مورد یک اتفاق چندین حکم بدن پس اون پیروها مطابق اون احکام مختلف عمل کنن همین اش شعله قلمکاری میشه که برای هر چیز ده ها حکم مختلف وجود داره!!!!!

     • اگر اسلامی بود اول اعراب عراق و سوریه انجام میدادن بعد کردها درحالی که در این کشورها فقط کردها دختر ختنه میکنن این سنت اجدادی شون ربط به اسلام نداره احکام اسلام جزئیات رو هم میتونه پوشش بده بعضیا میگن خودشون برای زیبایی دوس دارن انجام بدن خب فقیه چیکار کنه کدوم اجبار؟ در اسلام هر عملی که با جبر باشه اشکال داره چه برسه آسیب رساندن به انسان که خودش حرامه مسلمون نیستی طبیعیه سواد دینی هم نداری درمورد اسلام اگر یکی با میل خودش عملی که جمال و زیبایی محسوب بشه به شرطی که آسیب رسان نباشه از نظر هیچ آدم عاقلی بد نیس اما طبق احکام اسلام هر عملی که ضررش از سودش بیشتر باشه و یا سلامت شخص رو به خطر بندازه حرامه و حتی گاهی شامل پرداخت دیه و خسارت میشه چرا درمورد چیزی که نمیدونی از روی معده حرف میزنی؟؟؟؟؟؟؟

 21. درضمن حق نداری به اهل سنت توهین کنی حرف دهنتو بفهم اختلاف بین ما باشه یا نباشه به خودمون مربوطه داعش سنی هم کم نکشته چون از صهیونیست دستور میگیره چطور روت میشه همچین تهمتی بهشون بزنی کی گفته هرکی سنی بود داعشیه و داعش شیعه و اهل کتاب فقط کشته؟؟ اسلام آخرین دین از ادیان موحده نکنه میخوای بگی علیه زرتشتی ها مردم تاحالا قیام نکردن؟؟؟؟؟؟؟؟ خروج پنهانی مردم از دین زرتشت جریان هایی مثل مانوی گرایی چی بود؟؟؟؟ چرا خون مسیحیان بدون خون بها موند با اینکه میدونستید در گهواره حرف میزده و پیامبر معصوم هس؟؟؟؟؟؟ اسلام بده چون بدنبال ماس مالی موضاعات مهم نیس؟؟؟؟ شرایط برده داری رو به قدری اسلام سخت کرد که حقوق یک برده در زندگی از قشر فقیر جهان امروز بیشتر یوده ما مث یه عده ی دیگه کمبود منابع دینی معتبر نداریم و با قواعد دینمونم نا آشنا نیستیم پس بدون این دروغا خریدار نداره امروز نود درصد مردم جهان برده هستن ولی فقط اسمش عوض شده اصلا از برده داری نوین چی میدونی؟؟؟؟ موبدان و شاهان زرتشتی هر گندی بزنن باید حسابشون رو از دینشون جدا کنیم اما یه عرب مسلمونم نباشه عطسه کنه تقصیر اسلامه آره ؟؟؟؟؟،

  • چه کسی به اهل سنت عزیز کشورمون ایران توهین میکنه?
   چرا مغلطه میکنی?
   چون داعش شیعه کشه دلیل نیست که سنی کش نباشه?
   چرا تهمت میزنی ? مگر مسلمان نیستی?
   چون جواب منطقی برای حرف پیدا نمیکنید رو اوزدی به انگ زدن و تفرقه افکنی بین شیعه و سنی و زرتشتی
   اسلام به ذات بد نیست امثال شماها هستید که اسلام رو بد نشون میدید
   اینهمه بی ادبی و گستاخی و عرب پرستی رو در یک انسان یکجا ندیده بودم
   دروغگو امثال شماهایید که با تفرقه بین ایرانیان باعث جدایی این ملتید ولی در طول تاریخ به نوایی نخواهید رسید
   برده داری در اسلام هم رواج بسیار داشته و کنیز هم همین طور
   بهتره منصف باشید و دنبال انصاف که روش پیامبر اسلام بود
   مطمئن باشید اونقدر خاخام و کشیش و موبد در دنیا هست که هیچ دینی منجمله اسلام دچار کمبود منابع نیستن
   هر کسی رو تو قبر خودش میزارن من هیچ وقت گندکاریهای داعش و اونهمه سربریدن و تجاوز و مثله و جگرخواری رو بحساب کل مسلمونها نزاشتم که حرف تو دهن ادم میزارید!!!!!
   همونطور که نباید ازدواج با محارم یک یا چند خانواده سلطنتی ایرانی یا مصری رو بحساب دین زرتشت نمی زارم
   من هرگز مثل شما نیستم!!!!!

 22. با سلام ودرود متاسفم که عده ای با غرض ومرض مطالبی میذارن که هم با تاریخ سنخیتی ندارد هم باعقل سلیم این احکام چگونه اجرا میشود؟ مگر کاخ آپادانا توسط هم زن وهم مرد بنا نشده که میگویید زن بی ارزش بوده و چرا این مطالب را به اسلام نسبت میدهید لعنت بر منافق و فتنه گرد درود بر ایران و اسلام ناب محمدی

 23. کامنتای خودتو بخون که یادت بیاد چی گفتی و کی بدنبال تفرقه هس بعدشم اینکه تنها زرتشتی ها دارن ساز جدایی از تفکرات یکتاپرستان رو میزنن و دین زرتشتی داره میشه آئین و پیامبر یه فیلسوف عادی و خدا یه موجود خیالی و نژادپرستی بزرگترین افتخارشون حقیقته البته نه تمام زرتشتیان شما خودت برده محسوب میشی طبق تعاریف برده داری فقط اسمش عوض شده قوانین اسلام در این باره بسیار متفاوت از دروغ ها و تهمت های شماس و بردگان از نظر اسلام اگر سواد یادبگیرن اگر محبت کردن و معاشرت یاد بگیرن شایسته نیس که در مقام یک فرد آزاد نباشن و حقوق مدنیشون از شما در حال حاضر بیشتره این یعنی با افتخار تیشه به ریشه ی ظلم زده اسلام یا چیزی از برده داری نوین نمیدونی که مردم دنیا باچن شغل بازم همیشه بده کار و بنده ی سرمایه داران هستن یا خودتو زدی به اون راه و جداً برام باعث افتخاره که شبیه شما نباشم چون افتخارات من شامل نژادپرستی و تفرقه افکنی و تحریف تاریخ نمیشه

  • شما که ادعای مسلمانی داری و در قران گفتن به اهل کتاب احترام بزارید چرا به حضرت زرتشت و کتابش بی احترامی میکنی
   زرتشتی نه مذهب هست نه آیین
   زرتشتی یک دین هست
   پیامبرش حضرت زرتشت و کتابش هم اوستا و میلیونها نفر هم پیرو در سراسر دنیا دارد
   خیالت راحت باشه
   من برده نیستم چون فکرم بازه و از هر مذهب و آیینی میخونم و در چهارچوب نیستم
   برده واقعی شمایی که از چهارچوب تعصب خارج نمیشی
   و اونقدر کوته بینی که تا نوک دماغتو بیشتر قادر نیستی ببینی و همیشه هم همینطور خواهی ماند

  • پیامبر نمیتونه فیلسوف باشه ? چطور پیامبر میتونه امام باشه ولی نمیتونه فیلسوف باشه
   حضرت زرتشت هم پیامبر هست هم فیلسوف و هم اندیشمند
   تمام حرفات توهم خیلپردازانه بیمارگونه ایست که وجود خارجی در بین زرتشتیان نداره و در دنیای امروز هم همه اونقدر حواسشون جمع هست که بوی تفرقه انداختن بین اقوام ایرانی و بهره برداری بیگانه ها رو حس کنن!!!!

 24. درود
  آرزوی راستی و درستی برای همه

  جناب آقای مدیر سایت>
  تا کنون تا بدین میزان سیاه نمایی از آیین پاک و یکتا پرستی زرتشت ندیده بودم>
  جهت آگاهی بازدید کنندگان این سایت: اوستا کتاب سروده های ایران باستان است و لزوما به آیین زرتشت مرتبط نمی شود، چنان که بخش ویندیو داد در اوستا مربوط به آیین نکوهیده ای است که اشو زرتشت مردم آن زمان را به دوری از آنها سفارش نمودند.>
  من مسلمان هستم و احل تحقیق، چگونه هر آنچه میبینی و میخوانی در این سایت قرار می دهی؟>
  من شیعه علی هستم و گواهی می دهم شما سخت در اشتباه هستید.>
  vahab.abbasi@hotmail.com
  ادرس ایمیل جهت روشنگری و در صورت لزوم گفتگو،>
  به شرط آنکه فایل صوتی گفتگو در سایت بدون آرایش در دسترس قرار بگیرد، و همچنین قوانین گفتگو رعایت شود.

 25. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت مدیر محترم سایت.
  درغالب یک دوست،به عنوان انتقادی دوستانه عارضم کمی بیشتر مطالعه در رابطه با ادیان وتاریخ ایران عزیزمان داشته باشید.باتشکر از زحماتتان

 26. وقتی اعراب کثیف به ما حمله کردند کشتند و غارت کردند و بردند.به زن های ایرانی تجاوز کردند.دختران آریایی را به مکه و شام دیگر قبرستون هاشون بردند. شهر های مارو با خاک یکسان کردند و دین و عقایدشون رو به ما تحمیل کردند.
  اما وقتی حضرت کوروش بزرک ارتش ایران را به سمت لیدی و بابل هدایت کرد به مردم احترام گذاشت و کسی رو قتل عام نکرد.کوروش و داریوش آداب و سنن یا اعتقادات دیگران رو پاس داشتن و دین خود رو به آن ا تحمیل نکردن.بهخاطر همین فتح کشور های دیگه بدست کوروش بزرگ برای ما افتخاره.

 27. خیلی ساده هست و مشکلی وجود نداره..!!!
  شما میتوانید دین و مذهب را یک دستگاه (عملگر) درنظر بگیرید و خروجی آن را مقایسه کنید… آیا خروجی مفید است؟
  آیا خروجی باعث علم وآگاهی، انسانیت، فکرسالم، آرامش، پیشرفت ، رفاه، کیفیف زندگی، ضدفریبکاری و خیلی عوامل و خوبیهای دیگر می شود؟؟؟

 28. این اولین پیام زرتشت است گفتار نیک پندار نیک کردار نیک و مردمو به اینا دعوت میکند اسم کوروش و زرتشت در قران امده است شما که مسلمان هستین مگر کتاب خدارا قبول ندارید قتل غارت تجاوز اولین اقدام اعراب در ایران حال خودتان قصاوت کنید

 29. با درود ب همه
  جناب مدیر لطفا کتاب زرتشت و بخونید و هرموقع ک اگاهی کامل داشتین مقاله در مورد کوروش کبیر ارایه بدید این چیزایی ک شما گفتین دروغی بیش نیست لطفا دقت کنید با این تفرقه افکنی بین زرتشتیان ب جایی نخواهی رسید هرچند ک زرتشتیان اگاه هستن ب تمام احکام و انقدر ثبات و متحد هستن ک این حرفا بی معنی هستند

 30. درود
  اصلا ونیداد رو زرتشتی ها از خود نمیدانند بلکه کتاب انها گاتها است ونیداد برای ایین قبل از اشو زرتشت بوده که بعده ها وارد ان شده وگرنه تا زمان خود زرتشت ونیدادی نبوده
  http://www.kniknam.com/content/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7

 31. هم پیامبراسلام وهم زرتشت دروغگویی را زشت وپست شمرده اند. پیامبراسلام گفته :سرشچمه همه بدیها دروغگوییست ونیز زرتشت گفته بزرگترین گناه دروغگییست.کمی منصف واهل منطق ودگردوست باشیم وبجای تعمیق شکافها واختلافات بیاییدبارعایت احترام متقابل ومحترم شمردن عقایدیکدیگر شکافها راپرکرده وازاختلافت بکاهیم.ضمنا تاریخ گذشته ایرانیان هرچه باشدمال همه ماست./.

 32. من که گیج شدم
  هر کی رو یه چیز تعصب داره اومده دفاعیه
  پوووف

 33. ماشا الله اینقد نظرات مختلف دادید که آدم نمیدونه جواب کیو بده .. من یه مسلمانم و خدارو هم شکر میکنم از این بابت، امیدوارم همه راه راستو پیدا کنیم ولی به خدا قسم که راه راست و توی خواب بهمون نشون نمیدن باید برید تحقیق کنید در مورد اسلام قرآن رو بخونید البته با تفکر چون میدونم که الآن میگید در سوره محمد خدا گفته اگر به کافران رسیدید گردنشون رو بزنید و این رو اشتباه میدونید چون فکر میکنیود که کار وحشیانەای هست ولی اگه خودتون در میدان جنگ به یه دشمن برسید چیکار میکنید تیر میزنید به سرش یا به انگشتاش .. لطفا درست مطالعه کنید . اگرم میخواید در مورد زرتشت مطالعه کنید اونطور که من شنیدم کتاب اوستا نابود شده و منبع موثقی در دست نیست سایر ادیان هم که منابعشون مشخصه ولی امیدوارم که دست از تعصب بر دارید مخصوصا اونایی که میگن ایرانیم خداییش الآن به چیه ایران افتخار میکنید اگه به شاهان ساسانیه که مطمئن باشید اون موقع مردم رو نمیگفتن مردم میگفتن رعیت اگرم به دانشمندانی چون ابن سینا و ابو ریحان و خیلیا دیگه افتخار میکنید پس باید بدونید همش در دورانه شکوفایی اسلام بوده و قبل از اسلام مردم عادی در ایران حق درس خوندن نداشتند .. الله یارتون

 34. خیلی دروغ گویید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی