+
خانه / اعتبار دین زرتشتی / اوستا / وندیداد / احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی
احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی

احکامی عجیب و غریب در کتاب های زرتشتی

فرستنده: فردین صلاح الدین

غسل مس میت یا
دین زرتشتی دارای احکام و آداب پیچیده و دشواری بود که یکی از آنها عبارت بود از:
شستشوی بدن با پیشاب (ادرار) گاو و ریختن آن از فرق سر تا به پایین. چنانچه کسی احکام شرعی غسل مس میت یا برشنوم را به درستی انجام نمی داد، محکوم به مجازات خطرناکی در این جهان و نیز در جهان آخرت می شد. مجازات اُخروی در جهنم به ترتیبی مقرر شده بود. مجازات این جهانی و ترتیب اجرای حد شرعی آن چنین بود که دست و پای آن را می بستند، سرش را می بریدند، پوستش را می کندند، و بدنش را جلوی پرندگان لاشخور می انداختند. چنانچه شخص گناهکار پیش از اجرای حکم از گناه خود توبه می کرد و کفاره گناه خود را به موبدان پرداخت می نمود، مشمول بخشش و ترحم می شد و مجازات او در جهان آخرت بخشیده می شد. اما اجرای مجازات این جهانی بدان صورت که شرع آن رفت کماکان به قوت خود باقی بود. !!!!!به نظر می آید که چنین ترفندی برای تصرف و مصادره اموال محکومین به اعدام وضع شده بوده است!!!!!!
“اوستا- کهن ترین سرودهای ایرانیان، جلد دوم، طبع(چاپ) هفتم، تهران، ۱۳۸۲، صفحه ۷۷۹ و ۷۸۰″

توهین به معلولان
چنین دستورات و توصیه هایی در دین زرتشتی دارای سابقه است. به موجب فرگرد(هر یک از فصول کتاب وندیداد.) دوم متن اوستایی وندیداد، جمشید به فرمان اهورامزدا مأمور می شود تا انسان ها و دیگر موجودات آفریده اهورامزدا را نجات دهد و در یک سرزمین نمونه و آرمانی گرد هم بیاورد. چراکه قرار است هر شخص یا موجود دیگری بجز این عده به سرنوشت محتوم هلاکت دچار شوند. یکی از انواع گروه های انسانی که از راه یافتن بدان جامعه باز می مانند و حق زندگی و زنده ماند را از دست می دهند، معلولان جسمی و عقب افتاده های ذهنی هستند. اعم از اشخاصی که قوز یا قد کوتاه دارند و یا دارای چشمان ضعیف و اندام شکسته هستند. چراکه مطابق با آموزه های دین زرتشتی، این انسان ها (شیطان صفت) به حساب می آیند و لازم است تا از اجتماع تصفیه شوند.
اهورامزدا به صراحت و تأکید به جمشید هشدار می دهد که :!!!!
بند ۲۹ و ۳۷ فرگرد دوم وندیداد

ازدواج با محارم
از دیگر آدابی که در میان زرتشتیان مرسوم بود ازدواج با محارم بود. ازدواج با محارم یا بدون در نظر داشتن رضایت یا نارضایتی زن، به گستردگی تبلیغ می شد. بطوریکه گناه مرد لواط کار تنها در صورتی پاک می شد که با مادر یا خواهر و یا دختر خود وصلت می کرد. در خصوص ازدواج با محارم، اسناد بسیاری وجود دارد، امروزه زرتشتیان به انکار این رسم در دین خود پرداخته اند!!! اما جناب رضا مرادی غیاث آبادی که خود یکی از ایران باستان پرستان است در بررسی و نقد بر احکام آئین زرتشت می گوید: با اینکه موضوع ازدواج با محارم این روزها به شدت تکذیب و برای توجیه و تحریف آن کوشش های زیادی می شود، اما منابع و اسناد مکتوب زرتشتی و غیر آن بسیار فراوان تر از آنند که جایی برای تردید باقی بماند. سراسر بخش مفصل و طولانی هشتادم از کتاب سوم به بحث در این باره پرداخته و جزئیات آنرا به دقت بازگو کرده است. جزییاتی مانند حق الارث دختری که در عین حال زن پدر خود نیز هست.
دینکرد کتاب سوم، ترجمه فارسی از فریدون فضیلت.

بی احترامی به اجساد
بی احترامی به جسد در زرتشتی در مورد عاقبت جسد؛ آن طور که از شواهد دریافت می شود، در شرق ایران تأکید و اصرار بر آن بود که جسد را بعد از مرگ به شکلی کاملاً عادی در بلندیهای متروک، در معرض هوای آزاد قرار دهند تا خوراک لاشخورها شود. به این عمل اصطلاحاً دخمه “دخمه گذاری” گفته می شد. این عمل خود یک بی احترامی بزرگ به شرافت یک انسان است. دخمه به طور معمول یا در قله ها و بلندیهای کوهها و یا در دامنه های آن ساخته می شد. بدین گونه گرگ ها و سگ ها و سایر درندگان و لاش خوران با توجه به احساس بویایی و بوی جسد، به لاشه ها رسیده و کار خود را به انجام می رسانیدند. بعد از مدتی که می گذشت، استخوان ها یا اسکلت را از دخمه آورده و در جایی که از دسترسی حیوانات محفوظ بود باران و آفتاب بدان نمی بارید و نمی تابید قرار می داند (به خاطر قداست باران و آفتاب!!!). پس از آنکه جسد به دخمه حمل شده و مراسم تشییع پایان می یافت، دورانی برای اجرای مراسم پس از مرگ از سوی بازماندگان میت برگزار می شد.
وندیداد فرگرد دوازدهم

ارزش یک سگ بالاتر از انسان
در دین زرتشتیت سگ مقام بسیار بالای دارد بطوریکه اگر کسی استخوان سخت و ناجویدنی به آن بدهد یا آن را بترساند گرفتار مجازات یعنی مرگ ارزان که با دادن تاوان بخشیده نمی شود، می شود.
وندیداد، فرگرد پانزدهم، بند ۵ و بند ۶

زن از نگاه زرتشتیت
از نگاه زرتشتیان زنان دختران اهریمنند زنان از تبار دیوان شرور دانسته شده اند، در موبد بزرگ عصر شاپور دوم (که هنوز هم در نیایش خوانی ها به فروهرش درود فرستاده می شود) از بی خردی و رازگشایی و اعتماد ناپذیر بودن زنان سخن رفته است. <آذرباد مهرسپندان، رهام اشه، بخش های گوناگون).
زندانی کردن زنان به هنگام زائیدن طفل مرده نیز رایج بود. در این هنگام مزدا پرستان زرتشتی می باید در جایی بی آب و علف، خانه کوچکی بسازند و زن را به آنجا ببرند. زن موظف بود در آن خانه کوچک چند جام از آمیخته پیشاب گاو نر با خاکستر را بنوشد در حالیکه تا سه روز حق نوشیدن آب را نداشته است.
وندیداد، در مجموعه اوستا، گزارش استاد جلیل دوست خواه، جلد دوم، ص ۷۱۳-۷۱۶
!!!! باید شکرگزار الله (ج) باشیم که منت اسلام بر سر ما گذاشت و ما را مسلمان آفرید!!!!

حکم زنی که نوزاد مرده به دنیا آورد
در وندیداد تکلیف زنی که کودکی مرده بزاید چنین تعیین کرده است:
ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم!!!!. نخستین خواری و غذای این زن چه خواهد بود؟
اهورامزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته با ادرار گاو به اندازه سه لقمه، شش لقمه، یا نه لقمه میل کند
وندیداد، ترجمۀ دکتر موسی جوان، ص ۱۲۸. برای اطلاع بیشتر به جلد دوم وندیداد، با پژوهش آقای هاشم رضی، ص۶۵۲

شستن دست و پا با ادرار گاو
بر اساس آموزه های اوستا اگر انسانی از دنیا برود، نباید او را دفن کرد بلکه باید طی مراسمی خاص، او را درون یک دخمه یا برج خاموشان گذاشت، یا او را در جایی قرار داد تا خوراک لاشخورها و جانوران وحشی شود، نکتۀ جالب اینجاست، افرادی که در این مراسم شرکت می کنند باید دست ها و موهای خود را پس از مراسم، با ادرار گاو یا ادرار گوسپند یا حتی ادرار یکی از آشنایان و خویشاوندان خود بشویند. گفتگوی زرتشت و اهورامزدا در این باره بدین صورت است که در اوستا، نسک، وندیداد، فرگرد هشتم، بند ۱۱-۱۳ آمده است: ( پس از آنکه نموکشان در سه گامی مرده نشستند، آنگاه موبد به مزدا پرستان چنین بانگ برآورد: ای مزدا پرستان! بدین جا پیشاب بیاورید تا نموکشان (افرادی که در تشییع جنازه حاضر بودند) گیسو و تن خویش را بدان بشویند. ای دادار جهان، ای اشون، پیشابی که نموکشان باید گیسو و تن خویش را بدان بشویند کدام است؟!!، پیشاب گوسپند یا گاو نر؟ پیشاب مرد یا زن. اهورامزدا پاسخ داد: پیشاب گوسپند یا گاو نر، اما نه پیشاب مرد و نه پیشاب زن، مگر اینکه مرد یا زن نزدیکترین خویشاوند مرده باشند. مزدا پرستان باید پیشاب را آماده کنند تا نموکشان گیسو و تن خویش را بدان بشوید
وندیداد، فرگرد هشتم، بند ۱۱-۱۳ اوستا، به ترجمۀ دکتر دوستخواه، تهران: انتشارات مرودارید، ۱۳۹۱، ج ۲، ص ۷۴۷-۷۴۸.

ازدواج استقراضی
اختیار اجاره زنان توسط شوهر یکی دیگر از حقوقی که فقه زرتشتی به موجب متن پهلوی برای مردان قائل شده و به رسمیت شناخته، اجازه و اختیار اجاره دادن زن است. مرد می تواند زن خود را به دفعات برای مدتی معین و در ازای دریافت وجه یا بودن آن به مرد دیگری واگذار کند. در چنین مواقعی رضایت داشتن یا نداشتن زن شرط نیست و فقط رضایت شوهر و مرد دوم کفایت می کند.
بارتلمه، کریستین، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، چاپ(طبع) دوم، تهران، ۱۳۴۴؛ و نیز بخش های گوناگون متن پهلوی .

سخنانی با کوروش پرستان
به راستی اگر کوروش پادشاهی در کشوری دیگر بود و با کشورگشایی و فتح ایران، حکومت خود را بر ایران گسترانده بود، باستان ستاها چه نگاهی به او داشتند؟ به همان دلیل که از عرب ها و مسلمانان به دلیل حمله و فتح ایران ابراز نفرت می کنند، به جز نفرت نسبت به کوروش، چیز دیگری قابل تصور نیست. بی شک این پادشاه ایران با هجوم به کشورهای دیگر، اقدام به کشورگشایی کرد. مگر مردمان کشورهای دیگر انسان نیستند و یا نبودند؟ چرا وقتی که سخن از کشورگشایی کوروش و داریوش پیش می آید، غرور ملی و شکوه و عظمت و افتخار تمام وجود ما را فرا میگیرد اما وقتی که گفته می شود : اندک مسلمانان پابرهنه با سلاح های ابتدایی، حکومت ایران را سرنگون کردند، به یاد شکوه و عظمت مسلمانان نمی افتیم و از آنها تجلیل نمی کنیم؟ هدفم تجلیل گرفتن از نیست فقط یک سؤال است. چرا رفتار کوروش و یا داریوش مایه افتخارمان باشد اما وقتی همان رفتار (فتح و کشورگشایی) از دیگران و با حیرت بیشتر، سر می زند، باید مایه ی نفرت باشد؟ نکند ناخواسته گرفتار نژادپرستی شده ایم؟

نزدیک شدن به مرده ی انسان و سگ در دین زرتشتیان
کسی که به مرده ی انسان یا سگ نزدیک شده، اگر جسد هنوز به وسیله ی سگ لاشه خوار یا پرنده ی لاشه خوار پاره پاره نشده باشد باید سی(۳۰) بار با پیشاب(شاش) گاو نر خود را بشوید. اما اگر پاره پاره شده باشد، پانزده بار.
وندیداد، ج۲، ص ۸۹۲، ف ۸، ش۹۷-۹۸.

حکمی عجیب در اوستا
کفاره ی کشتن سگ آبی در اوستا: اگر کسی سگ آبی را بکشد، بخشی از کفاره ی آن چنین است:
۱- کشتن ده هزار(۱۰۰۰۰) مار، ۲- کشتن ده هزار (۱۰۰۰۰) سگ صورت (شاید منظور نوعی از بزمجه یا مارمولک باشد)، ۳- کشتن ده هزار سنگ پشت، ۴- کشتن ده هزار وزغ، ۵- کشتن ده هزار مورچه ی دانه کش، ۶- کشتن ده هزار مورچه ی گزنده ی کوچک زیان رسان، ۷- کشتن ده هزار جانور سرگین گردان ( جانوری کوچک شبیه کفش دوزک که فضولات انسان را از زمین می غلتاند و به لانه می برد و بدین وسیله زمین را نظافت می کند)، ۸- کشتن ده هزار مگس، ۹- تخریب ده هزار سوراخ حیوانات زمینی و………………..
وندیداد، ج۳، ص ۱۴۲۹-۱۴۳۰، ف ۱۴، ش ۱-۶

حکم کسی که خار پشت را بکشد
جزای کسی که خارپشت را بکشد دو هزار تازیانه (شلاق) است. حال سوال اینجاست خارپشت چقدر برای انسان مفید است که باید در ازاء کشتن آن، دو هزار ضربه تازیانه را تحمل کرد؟
وندیداد، ج۳، ص ۱۳۳۰، ف۱۳، ش۴

آخرین سخن
حمد و سپاس الله را که منت اسلام بر ما گذاشت و سپاه اسلام را وسیله ی آزادی جهانیان از خرافات نمود. الله ما را به وسیله ی اسلام عزت داد وگرنه ایرانیان تا به امروز به عمل ننگین ازدواج با محارم مشغول بوده و در اوج ذلت می بودند. الله ما را به وسیله اسلام علم و روشنایی بخشید و ما را از جهل و ظلمت رهانید و ما باید سپاس گذار الله (ج) باشیم.
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا عذاب النار. آمین

۳۲ نظر

 1. برای شما متاسفم که برای حمایت از اسلام که جز جنگ و بدبختی و فلاکت برای ایران و ایرانی پیامدی نداشت. هر آنچه که به ذهنتان میرسد به زرتشت و اوستا نسبت میدهید. اگر تاریخ را خواده باشید ایرانیان در قبل اسلام در فر و شکوه و اعتلای فرهنگ بسر میبردند و این کشور گشاییها و این اعتلای فرهنگ هیچ موقع با این اراجیفی که گفتید همخوانی ندارد و امکان نخواهد داشت. زرتشتی که به حقوق حیوانات احترام میگزارد چطور امکان دارد که برای کشتن یک خارپشت یک نفر را به خوردن ۲۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کند. خداوکیلی دروغ که استخوان نداره که لای گلوی شما گیر کنه یا حناق بگیرید. واقعا برای شما که اسم مسلمان را یدک میکشید واقعا متاسفم

 2. ز شیر شتر خوردن و سوسمار
  عرب را بجایی رسیدست کار
  که تخت کیانی کند آرزو
  تفو بر ت و ای چرخ گردون تفو
  افسوس و صد افسوس برای شما ها که بدون اگاهی مطالبی میذارید برای وطن فروشی و بالا بردن حکومت عمر پسر خطاب که از اعراب جاهلی بود
  متاسفم متاسفم متاسفم …

 3. با سلام و ردرود بر شما عزیزان
  مطالب سایت رو تا اونجاکه تونستم با سند ها مقایسه کردم درست بود
  خدا خیرتون بده از این روشن گری ها

 4. درود .من به ایین و مذهب کاری ندارم اما تاجایی که من مطالعه کردم از کوروش در هیچ جایی به بدی یاد نشده.ضمنا اینکه ایران به شکوه پیشینش برنمیگرده بخاطر وجود شماهاست.چرا که بیگانه پرست هستین.از اونجایی هم که میدانید تاریخ کوروش به دست ایرانیان نوشته نشده پس نمیشه گفت نژاد پرستی.ودر اون مغلطه نشده .همین طرفداری از عربها رو میکنین که از سگ کمتر حساب میکنن ایرانی هارو.ضمنا گفتم در مورد اسلام و زرتشت سخن نمیگم اما یادتون باشه ایرانی هستی…پس لطفا ایرانی بمون

 5. اولا کوروش ذ والقرنین قران بوده به عقیده بسیاری از جمله علامه طباطبایی دوما عمر جدا از حمله به ایران به خانه امام علی حمله کرد و درفش کاویانی را اتش زد و جواهراتش را دزدید و گفت این نماد شرکه

  • باىد بگم که اطلاعاتتون در اىن زمینه درست نىست چرا که به دستور خود امام على علىه السلام درفش کاوىانى قطعه قطعه شده و خود اىشان دستور دادند درفش به طور مساوى در بىن سپاهیانشان تقسىم شود ; چرا ک از دىدگاه دىن اسلام لذت هاى دنىوى و مادى ارزشی ندارد و تنها اعمال ما برامان ماندگار است .

 6. عین مغولها به یک کشور و عقایدش و باورهاش حمله کردید طلبکارم هستید !!!! خیلی به دیانت اسلام علاقه دارید به عربستان عراق وووو دیگر کشورهای عربی برید چکار به ایران و ایرانی دارید آشغالااااا

 7. درود.واقعامتاسفم براتون اسم خودتونوگذاشتیدایرانی وازیه قوم گرسنه ووحشی که به کشورتون حمله کردن دفاع میکنیدقومی که شماروبرده وموالی میدونه اف برهمه شماخائنین وطن فروش.

 8. شرو ور نگو بابا انقدر عاشق اون عربایی راه های بهتری برای اثبات عشقت وجود داره !
  اصلا زرتشت چیزی ازش نمونده که نمیدونم تو چجوری این همه قانون و اصل ازش دراوردی و بهتره تا چیزی رو ندونی حرف نزنی !

 9. کورش و داریوش با کشور گشایی هاشون تمدن رو برای مردم بی فرهنگ و وحشی اون زمان به ارمغان ممیبردن، ضمن اینکه به آیین و سنن و فرهنگشان احترام می‌گذاشتند،اما مسلمانان بقول شما پا پتی و وحشی جز قتل و غارت و کشت کشتار برای قرنهای متمادی چی برای جهان به ارمغان آوردن؟؟؟ چقدر مقایسه های مغالطه آمیزی،میکنید و در لباس منطق برای خودتون توجیهش میکنید، ضمنا ازدواج با محارم در بین پیامبران ابراهیمی هم وجود داشته کمی بیشتر تاریخ رو مطالعه کنید متوجه خواهید شد، حتی در خود قران هم ذکر شده از این به بعد ازدواج با محارم ممنوع است یعنی کسانی که تا قبل از این با محارم ازدواج کرده بودند مشکلی نداشته و خدا از این تاریخ این کار رو ممنوع میکنه، البته شاید شما بیشتر از خدا میفهمی؟؟؟؟؟

 10. سلام ودرود خدمت عزیزان انچه که در ادیان الهی بسیار به ان تاکید شده وحتی درجوامع غربی هم مورد نظر هست اخلاق مداریست وگرایش به اخلاق
  چه پیامبر اسلام وچه کوروش کبیر در سخنان خود به اخلاق توصیه کرده اند که البته این اخلاق مداری ورعایت ادب در بین بعضی پیروان ودوستداران این بزرگواران به چشم نمیخورد
  با اخترام شما وخودم را به رعایت این مهم از یاد رفته توصیه میکنم

  • احسنت مصطفی عزیز به نکته جالبی اشاره کردی هدف همه برگزیدگان الهی رستگاری بوده ورسیدن به خدا اما هیچ جای این ادیان نیومده که بشه به کسی توهین کرد ولی بعضی از دوستا توی اینجور مناظرات لب به توهین وبی حرمتی باز میکنن که اصلا قشنگ نیست

 11. سلام دوستان. اول اینو بگم که اگر ایرانیا به کوروش افتخار میکنن بخاطر اینه که بدون جنگ و خونریزی کشور گشایی کرد اما اعراب چی؟ درضمن به عقاید هیچ ملتی کاری نداشت و احترام میذاشت اما اعراب چی؟ و در آخر باید عرض کنم که نه تنها ایرانیان گرامی بلکه تمام دنیا و کائنات به کوروش کبیر میبالند. دوستان ظلم هیچوقت پاید نمیماند و این سرزمین همیشه مورد تهاجم و دسبرد بوده و پر از فرصت برای وطن فروشان و خود فروشان ولی پس از مدتی به قول سالار عقیلی عزیز زخمیه سربلند بحرانها بوده. درپناه خالق ایران و ایرانی

 12. لطفا تاریخ هرودوت را بخوانید که کوروش ۱۷ قوم سرزمین ایرانی راقتل عام کرده و زنانشان را به یغما برده
  البته من دوست دارم این سخنان اشتباه باشه ولی در تاریخ اینگونه امده یه سرچ کنین

 13. جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند

  شما سعی کن با گناه کبیره تبلیغ دین ضد دروغ نکنی

  بنده تاریخ شناس هستم و تمامی این کذب و دروغی برای عوام فریبی بیش نیست

 14. امیدم هست گر عقل کند یاری روزی بشویم انسان
  پس ز مجازات و عذاب پس مرگ کسی را مترسان

  آنجا که ره بندگی ما دست نوازش به یتیم است
  جایی که کردار زشت ریا هست و فریب است

  آنجا که نباید ببری حق کسی از کف دستش
  انسانیت دین بشود حال هرچه خواهی بپرستش

  لاف تقوا مزن و کیسه ندوز همچو دزدان سر راه
  که خدا خود بداند چه کند بر سر این چاه و ته راه

  کردار خودت را به قضاوت بنشین نه گناه دگران
  دین تو مال خودت شر به فرزند آدم نرسان

  آنگونه تو زی کز پس مرگت همه دریابند چنین
  دین را ز نیکویی کردارت نه کردار تو را از روی دین

  نهم فروردین ۹۶
  من و مرکب و قلم ـ علیرضا شاهزری

 15. چقدر میگیری که اینجا تخیلاتت رو نسبت بدی به کسی و کسانی که یه دنیا به نیکی ازشون یاد میکنن . نمیدونم از چی انقدر ترسیدین که تمام هم و غمتون شده کوبیدن تاریخ و تمدن چچند هزار ساله این ابو خاک . من مثل تو نژاد پرست با عرب و اسلام و زرتشت هم کاری ندارم ولی همین قدر میدونم که خیانت یعنی ابنکه اینجا اینجوری از اولین و بزرگترین امپراتوری تاریخ و بنیان گذار حقوق بشر حرف میشه و یه جای دیگه ملیون دلاری هزینه میکنن تا امپراتوری ثمانی رو خیلی قوی تر و موجح تر از اونی که بوده به دنیا بشناسونن. برای تمام ادیان سریال ساختیم برای همه امام ها. کم مونده برای صدو بیست و چهار هزار پیغمبر بنویسیم و بسازیم اما یه سینمایی کوتاه برای دفاع از چیزی که مال ماست نساختیم هیچ . انقدر وقیح شدیم که منکرشون شدیم . تاسف خوردن هم کار بیهوده ایست !!!

 16. امام علی هیچ وقت به ایران حمله نکرد چطور میشه پیامبری که اسیرای جنگی رو با اموختن سواد رها میکرد امام علی رو تربیت کنه که به ایران حمله کنه پیامبر به پادشاه ایران نامه نوشت تا اون رو دعوت کنه وقتی نامه رو پاره کرد ایشان با اینوه اسلام قدرتمند بود ولی کاری نکردید اگر میخواهید مقایسه کنید پیامبری رو بعنوان یک مسلمان در نظر بگیرید پیامبری که از دشمنش هم احوال پرسی میکرد پیامبری که تو زمانی ک همه به زن و دختر بی احترامی میکردند با مهربانی به دختر داشتنشون افتخار میکردند پیامبری که پیامشون برادری و برابری بود اسلام مربوط به اعراب نیست مال همه اس چرا میگید عرب ها ما همه ادمیم نژاد مهم نیست اسلام محمدی برای همه است امام علی کسی است ک میگفت نوک قلم ها رو باریک بتراشید و فاصله سطر هارو کم کنید ک برای نوشتن در حکومت مال و اموال بیت المال حرام نشه عدل علی زنبان زد خاص و عامه علی همون کسیه که به پسرش سفارش کرد ک با اسیر مدارا کن هرچند ک اون اسیر ابن ملجم(قاتل علی بود) سلام و درود بر پیامبر بزرگ اسلام صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و شیر خدا علی علیه سلام

 17. واقعه متاسفم برا بزیا بزارین یع جمله بگمو خلاص
  مشکل از خودتونه ن اسلام وقلی تو نتونی خودتو درست کنی بعد این همه دلیل قانع کننده میای انکار میکنی که نع این تو دین زرتشت نیستو فلان و بهمان
  این دیگه مشکل خودته باید بری واسه خودت افسوس بخوری که نمیتونی روشن و از تاریک جدا کنی
  واسه اسلام اسم و لقب بد نزار واسه خودت بذار که چقدر ضعیفی

 18. با سلام دوستان دست از روایات تاریخی بردارید خودتون برید و به تلاوت قرآن کریم توسط استاد ابدلباسط گوش بدین و بعد گاتها رو گوش کنید ببینید کدوم حس بهتری بهتون میده غذای روح همون ایمان به اسلامه

  • شجاع الدین اینانج

   گوش دادن به قصد پیدا کردن حس بهتر راهنمای به حقیقت نیست. بهتر است دوستان گاتها را بخوانند و در آن فکر کنند و قرآن را بخوانند و در آن فکر کنند و حق را از باطل تمییز دهند. قرآن برای عمل کردن آمده است ولی افسوس که امروز خیلی کم قرآن خوانده می شود و از بین معدود کسانی که قرآن می خوانند هم خیلی کم عمل می کنند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

*

code

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

طراحی سایت
طراحی سایتقالب وردپرسسئو