خانه / در باره ما

در باره ما

ـ اینجانب سید حسن فاطمی موحد، ساکن قم، دارای کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، در مهرماه ۱۳۸۸ وبلاگی با عنوان “گفت و گو با زرتشتیان” راه اندازی کردم. ابتدای سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را به این سایت انتقال دادم.
ـ نام این سایت قبلا «گفت و گو با زرتشتیان» بود و اینک به «راه راستی» تغییر نام یافته است.
ـ حدود نود درصد مطالب این سایت کپی از سایت های دیگر نیست بلکه به قلم اینجانب است.
ـ مخاطبان اصلی این سایت علاوه بر زرتشتیان و همفکران آنها، ایران پرستان و باستان پرستانی اند که راه افراط را پیش گرفته اند.
ـ از همگان برای شرکت در این گفت و گوها با رعایت آداب مناظره، دعوت به عمل می آید.
ـ شرایط کامنت ها: عدم توهین، کوتاه نگاری، پرداختن به یک موضوع در هر پیام.
ـ ایمیل: hassanfatemi@yahoo.com
ـ همراه مدیر سایت ۰۹۱۲۷۴۹۷۰۱۹

تاکنون حدود دویست مقاله از اینجانب به چاپ رسیده که متن کامل بعضی از آنها در بخش «مدیر سایت» در دسترس است. عنوان بعضی نوشته ها:
۱٫ ابوحیان توحیدی و هجو صاحب بن عباد، چاپ شده در کتاب «گنجینه شهاب»، دفتر۴
۲٫ سقیفه، در کتاب «دانشنامه امام علی(ع)»
۳٫ شعر موشّح نیستان، شماره ۱۰
۴٫ نسخه ای نادر از الحدائق البدیعیه فی الانواع الادبیه، آینه پژوهش، شماره ۴۷
۵٫ شاهکارهای ادبی(۱)، آینه پژوهش، شماره ۳۷
۶٫ شاهکارهای ادبی (۲)، آینه پژوهش، شماره ۴۴
۷٫ شاهکارهای ادبی(۳) بدیعیات، آینه پژوهش، شماره ۴۷
۸٫ شاهکارهای ادبی(۴)، آینه پژوهش، شماره ۵۲
۹٫ نقدی بر ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه، حوزه، شماره ۶۷
۱۰٫ نقد موسوعه الامام العسکری(ع)، آینه پژوهش، شماره ۱۰۳
۱۱٫ ]نقد[ فرهنگ معارف اسلامی، حوزه، شماره ۶۸ ـ ۶۹
۱۲٫ تصحیح نام شاعران، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۵۶ ـ ۵۷
۱۳٫ لغزش ها در تاریخ بارگاه سیدالشهدا(ع)، آینه پژوهش، شماره ۹۶
۱۴٫ نقدی بر توضیح اصطلاحات اصولی کتاب فرهنگ معارف اسلامی، پیام حوزه، شماره ۸
۱۵٫ نقدی بر ترجمه و راهنمای مبادی العربیه (ج ۳)، آینه پژوهش، شماره ۳۷
۱۶٫ امام علی یا امام زاده علی؟ (پژوهشی در مورد مزار معروف در افغانستان)، وقف میراث جاویدان، شماره ۵۲
۱۷٫ شاخه ای از سادات طباطبایی، کتاب
۱۸٫ (نقد متن) لمعه در نجعه، پژوهش و حوزه، شماره ۴
۱۹٫ کوفیان در عصر امام حسین(ع)، نامه تاریخ پژوهان، شماره ۴
۲۰٫ ]نقد مدخل[«آل طباطبا» در دائره المعارف بزرگ اسلامی، کتاب ماه دین، شماره ۵۵
۲۱٫ لغزش ها در معرفی امامزادگان قم، آینه پژوهش، شماره
۲۲٫ نگاهی به ترجمه المیزان، کیهان اندیشه، شماره ۶۹
۲۳٫ کتابشناسی پاسداری از حریم اسلام و تشیع، حوزه، شماره ۷۸
۲۴٫ زیان به دیگری هنگام بهره برداری از ملک خود (تصحیح نسخه خطی)، فقه، شماره ۱۳
۲۵٫ مهم ترین رکن کتاب (۱)، کتاب ماه دین، شماره ۳۶
۲۶٫ مهم ترین رکن کتاب(۱)، آینه پژوهش، شماره ۷۰
۲۷٫ مهم ترین رکن کتاب(۲)، آینه پژوهش، شماره ۹۵
۲۸٫ مهم ترین رکن کتاب (۲)، کتاب ماه دین، شماره ۱۱۴ ـ ۱۱۶
۲۹٫ مهم ترین رکن کتاب(۳)، آینه پژوهش، شماره ۱۲۸
۳۰٫ تصحیح مهم ترین رکن کتاب در الذریعه، کتاب ماه دین، شماره ۱۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۱۰۹
۳۱٫ کتاب شناسی اصطلاحات دانش حدیث، آینه پژوهش، شماره ۱۲۶
۳۲٫ زنان همراه فاطمه(س)، در کتاب “فرهنگنامه فاطمی” ج ۱
۳۳٫ بررسی اعتبار کتاب اخبار الزینبات، کتاب های اسلامی، شماره ۲۱
۳۴٫ رساله فی حکم الماء القلیل الملاقی للنجاسه (۱)، فقه اهل البیت(ع)، شماره ۵۹ ـ ۶۰
۳۵٫ رساله فی حکم الماء القلیل الملاقی للنجاسه(۲)، فقه اهل البیت(ع)، شماره ۶۱
۳۶٫ رساله فی حکم سریان النجاسه من المتنجس الی ملاقیه(۱)، فقه اهل البیت(ع)، شماره ۶۳
۳۷٫ رساله فی حکم سریان النجاسه من المتنجس الی ملاقیه(۲)، فقه اهل البیت(ع)، شماره ۶۴
۳۸٫ ویژگی های دو نظام آموزشی، حوزه و دانشگاه، پیام حوزه، شماره ۱۲
۳۹٫ (معنای) واژه «عجم» در روایات، حوزه، شماره ۸۳
۴۰٫ لغزش ها در شرح حال ملامحمدمهدی نراقی، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۹
۴۱٫ نقد تصحیح «اللمعه الدمشقیه»، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۹
۴۲٫ بدیع در بوته فراموشی(۱)، شهاب، شماره ۱۱
۴۳٫ بدیع در بوته فراموشی(۲)، شهاب، شماره ۱۲
۴۴٫ (نقد) انوار پراکنده، آینه پژوهش، شماره ۵۱
۴۵٫ نقد شیخ آقابزرگ تهرانی بر کشف الحجب و الاستار، میراث شهاب، شماره ۱۳
۴۶٫ نقد«امل الآمل» از منظر «الذریعه»، آینه پژوهش، شماره ۵۴
۴۷٫ ایرادات شیخ آقابزرگ تهرانی به کشف الظنون، آینه میراث، شماره ۳ ـ ۴
۴۸٫ نارسائیها و برنامه ریزی در حوزه، روزنامه جمهوری اسلامی
۴۹٫ (تصحیح) السبیکه البیضاء فی نسب آل بنی الطباء، کتاب
۵۰٫ قم در کلام عترت، فرهنگ کوثر، شماره ۳۶
۵۱٫ راهیابی خطا در عنوان کتاب، آینه میراث، شماره ۷ ـ ۸
۵۲٫ پاسخ ملامحمدمهدی نراقی به سؤالاتی ادبی از قرآن، ویژه نامه کنگره فاضلین نراقی، زمستان ۷۹
۵۳٫ نقدی دوباره بر «انوار پراکنده»، آینه پژوهش، شماره ۶۴
۵۴٫ سینای فقاهت، شرح حال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، کتاب، سال ۱۳۸۷ش
۵۵٫ حسن آباد جرقویه، کتاب، تألیف با جناب آقای محمود صادقی
۵۶٫ (تصحیح) القضاء، در کتاب «شکوه فقاهت»
۵۷٫ (تصحیح) الصلاه فی اللباس المشکوک، در کتاب «شکوه فقاهت»
۵۸٫ تکمله «مجموعه فتاوی ابن الجنید»(۱)، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۷
۵۹٫ تکمله «مجموعه فتاوی ابن الجنید»(۲)، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۸
۶۰٫ تکمله «مجموعه فتاوی ابن الجنید» (۳)، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۹
۶۱٫ سینای معرفت (شرح حال حضرت آیت الله میرزا کاظم تبریزی) کتاب، سال ۱۳۸۰ش
۶۲٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره ۴
۶۳٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره ۵
۶۴٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره ۶
۶۵٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره۱۲
۶۶٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره۱۳
۶۷٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره۱۴
۶۸٫ نانوشته ها، یاس، پیش شماره۱۵
۶۹٫ بایسته های پژوهش(۱)، کتاب ماه دین، شماره ۵۱ ـ ۵۲
۷۰٫ کهن ترین شرح حال های ملا محمد مهدی نراقی، کتاب ماه دین، شماره ۵۳ ـ ۵۴
۷۱٫ مزار ِ شریف در مزارشریف، در کتاب «گنجینه شهاب»
۷۲٫ نقد ذریعه با ذریعه، کتاب ماه دین، شماره ۴۹ ـ ۵۰
۷۳٫ گزیده ای از شرح حال های خودنوشت، کتاب ماه دین، شماره ۵۶ ـ ۵۷
۷۴٫ تصحیحات شیخ آقابزرگ تهرانی، میراث شهاب، شماره ۲۸
۷۵٫ المحقق محمدمهدی النراقی سیرته و عطاؤه العلمی، فقه اهل البیت(ع)، شماره ۲۵
۷۶٫ بایسته های پژوهش(۲)، کتاب ماه دین، شماره ۵۵
۷۷٫ آثار ملااحمد نراقی از زبان خود، ویژه نامه کنگره فاضلین نراقی، شماره ۴
۷۸٫ تصحیح نام نویسندگان(۱)، آینه میراث، شماره ۱۶
۷۹٫ تصحیح نام نویسندگان(۲)، آینه میراث، شماره ۱۷
۸۰٫ نگاهی به مأخذ فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا)، پژوهش و حوزه، شماره ۹
۸۱٫ ماده تاریخ، میراث شهاب، شماره ۳۱
۸۲٫ مرقد حضرت زینب(س)، پیام زن، شماره ۱۵۳
۸۳٫ تصحیح تاریخ درگذشت ها، در کتاب «مؤسس، حوزه»
۸۴٫ منابع تحریف گستر در حادثه عاشورا، کتاب های اسلامی، شماره ۱۷
۸۵٫ پژوهشی کوتاه در باره دختران امیرالمؤمنین علی(ع)، پیام زن، شماره ۱۶۵
۸۶٫ ام کلثوم در کربلا، پیام زن، شماره ۱۶۷
۸۷٫ (نقد) فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، کتاب های اسلامی، شماره ۲۱
۸۸٫ شاعران قمی در عصر صفوی، در کتاب «مجموعه مقالات»، کنگره حضرت معصومه(س)
۸۹٫ معرفی کتاب «اسباب اختلاف الحدیث»، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۸
۹۰٫ نقد کتاب سازمان وکالت، تاریخ در آینه پژوهش، شماره ۱۲
۹۱٫ تأملی در عنوان کتاب ها، حدیث اندیشه، ۲
۹۲٫ درس زندگی از یک تشبیه قرآنی، روزنامه کیهان
۹۳٫ نقد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، آینه پژوهش، شماره ۱۳۴
۹۴٫ بانوی مدفون در دمشق، پیام زن، شماره ۱۸۴ و ۱۸۵
۹۵٫ (نقد) گلشن ابرار، کتاب ماه دین، شماره ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲
۹۶٫ نکاتی در الذریعه، کتاب ماه دین، شماره ۱۱۷ ـ ۱۱۹
۹۷٫ نقد و بررسی میراث حدیث شیعه، کتاب ماه دین، شماره ۱۲۳ ـ ۱۲۵
۹۸٫ (تصحیح) رساله فی حکم شیربها، در کتاب «رساله های خطی فقهی»
۹۹٫ (تصحیح) حکم متاع البیت فی صوره التنازع، در کتاب «رساله های خطی فقهی»
۱۰۰٫ (تصحیح) ابواب الجنان، در کتاب «رساله های خطی فقهی»
۱۰۱٫ سفرنامه کربلا(۱)، فرهنگ کوثر، شماره ۶۹
۱۰۲٫ سفرنام کربلا (۲)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۰
۱۰۳٫ سفرنامه کربلا (۳)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۱
۱۰۴٫ سفرنامه کربلا(۴)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۲
۱۰۵٫ سفرنامه کربلا (۵)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۳
۱۰۶٫ سفرنامه کربلا (۶)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۴
۱۰۷٫ سفرنامه کربلا (۷)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۵
۱۰۸٫ سفرنامه کربلا (۸)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۶
۱۰۹٫ سفرنامه کربلا (۹)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۷
۱۱۰٫ سفر به دیار غربت (۱) (سفرنامه سوریه)، فرهنگ کوثر، شماره ۷۹
۱۱۱٫ سفر به دیار غربت (۲) (سفرنامه سوریه)، فرهنگ کوثر، شماره ۸۰
۱۱۲٫ سفر به دیار غربت (۳) (سفرنامه سوریه)، فرهنگ کوثر، شماره ۸۱
۱۱۳٫ سفر به دیار غربت (۴) (سفرنامه سوریه)، فرهنگ کوثر، شماره ۸۲
۱۱۴٫ امامزادگان معتبر در قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
۱۱۵٫ «نابغه فقه و حدیث» در آینه نقد و گزارش(۱)، آینه پژوهش، شماره ۱۱۹
۱۱۶٫ «نابغه فقه و حدیث» در آینه نقد و گزارش(۲)، آینه پژوهش، شماره ۱۲۰
۱۱۷٫ آثار محدث قمی در زمینه زیست نامه نگاری، در کتاب «محدث ربانی»
۱۱۸٫ معرفی رساله «الفیض» در انفعال آب قلیل و سرایت نجاست از متنجس، فقه اهل بیت(ع)، شماره ۶۲
۱۱۹٫ مبالغه در بی وفایی کوفیان نگاهی جامعه شناسانه به رفتار کوفیان در بیعت بستن و شکستن، نافه
۱۲۰٫ هماهنگی در اخبار فدک، حدیث حوزه، شماره ۲
۱۲۱. آسیب بسندگی به لغت نامه ها در فهم حدیث، حدیث حوزه، ش ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
۱۲۲. تغییر قبله: در کدام مسجد، کدام ماه، کدام نماز؟، میقات حج، ش ۱۱۳، پاییز ۱۳۹۹.

۲۳ نظر

 1. سلام لطفا سوال زیر راجواب بدهید
  ۲-به گمانم پورداود وهمچنین یکی از موبدان  زردشتی گفت که پیامبرشان بهترین و اولین وآخرین پیامبر درمبان پیامبران است و کتابشان معجزه ی جاوید و به دوراز تغییر و تحریف است چگونه میتوان سخنشان را تکذیب نمود ؟

  • raherast

   هرکس ادعا می کنه که فلان شخص، اولین پیامبر بوده، دلیل آوردن وظیفه ی اوست نه اینکه ما باید دلیل بیاوریم که او نادرست می گوید و الا هرکس می تونه هر ادعایی رو مطرح کنه. اگر ادعا کردم زرتشت سی زن داشته، شما چطور رد می کنی؟
   دلیل نادرستی اینکه زرتشت آخرین پیامبره، وجود پیامبر اسلام و حضرت عیسی است و پیامبری این دو را در جای خود می توان اثبات کرد
   نشان دادیم اینکه گاتها برای زرتشته قابل اثبات نیست و نیز معجزه بودن آن: http://www.raherasti.ir/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1/
   بنا بود یک سوال را در هر پیام مطرح کنید اما شما درواقع چند سوال را نوشتید.
   سوال اول شما بدلیل مشکلات فنی حذف شد. لطفا آن را دوباره بنویسید

   • با آوردن اسنادی از گاتها  لطفا بگویید که آیا زردشتیان درزمان حال موحدند یا نه؟

    • raherast

     زرتشتیان قائلند که آفریننده ی خوبی ها خداست و آفریننده ی شرور اهریمن است. با این حساب آنها از جهت آفرینش (توحید افعالی) موحد نیستند اما چون فقط اهورامزدا را پرستش می کنند، توحید عبادی دارند.
     فعلا چیزی از گاتها نمی تونم استناد بدهم هرچند بدرستی معلوم نیست گاتها چه می گوید و مترجمان ذهنیتهای خود را به آن تحمیل کرده امد: http://www.raherasti.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7/

     • خب اگر معتقد باشند که خوبی هارا خرد مقدس وبدی ها را خرد نامقدس افریده وهردوی این دو مخلوق اهورامزدا اند این توحید میشود وانها هم همین را میگویند ومیگویند بااستناد به گاتها که اصل بدون تغییر وتقریبا ثابتشان استهمین فهمیده میشود.

      • raherast

       اگر قائل باشند که خدا نمی تواند از خرد نامقدس برای آفریدن شرور، جلوگیری کند، باز هم در توحید مشکل دارند و الا موحدند. البته این حرف آنها جدید است. اگر موحد باشند مایه ی خرسندی است

 2. سلام ببخشید ظهر به ایمیلتان نامه ای دادم لطفا درمورد این کتاب هم توضیحاتی بفرمایید.

 3. سلام وعرض ادب خدمت شما دوست عزیز ممنون از زحمات وتلاشهایی که جهت بیدار کردن این جماعت کوروش زده میکنید
  متاسفانه امروز تاریخ ما دپار ویروسی به نام جعل دروغ وافسانه سازی از تاریخ قبل از اسلام خصوصا کوروش و زرتشت گردیده است
  بند نزدیک به ۳ سال است که در خصوص تاریخ قبل از اسلام تحقیق میکنم ومطالبی را نیز در صفحات اجتماعی نشر داده ام
  فعلا در صفحه مرکز مطالعات تخت جمشید به همراه تعدادی از دوستان فعالیت میکنیم
  خوشحال میشم باهاتون ارتباط برقرار کنیم تا از اطلاعات وتجربیاتتون استفاده کنیم
  https://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF/293023464048398?ref=hl
  این هم شماره تلفن بنده است
  ۰۹۱۱۶۲۲۰۶۵۲

 4. کاشکی ادرس وبلاگتون را هم میزدید

 5. سلام با ارزو قبولی طاعات وعبادات وزیارت اقای امیر شاهی واقای فاطمی
  وبلاگی دررابطه باتاریخ اسلام وایران وجهان زدم درمورد ادیان هم مطالبی نوشتم .اگر لینکش کنید ممنونتون میشوم
  http://bardashtdoroghtarekh.blogfa.com/

  • مدیر سایت

   آقای فاطمی هر زمان فرصت کردند و در صورت صلاحدید این کار رو انجام میدند. ممنونم از شما (س. امیرشاهی)

 6. سلام وارزوی قبولی طاعات وعباداتتون
  وبلاگی درخصوص تاریخ تحلیلی ایران و….وادیان زده ام اگر لینکش کنید ممنونتون میشم
  http://bardashtdoroghtarekh.blogfa.com/

 7. حرفی باهات ندارم جز آنکه زرتشت علیه اسلام فرمود:
  نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.
  چه دل ها را که آزرده ای. به درگاه خدا توبه کن ای بنده طاغی که پیامبری از پیامبران خدا و علاقمندانش را سخت آزردی. نقد نکردی بلکه دروغ بستی.

  • مدیر سایت

   اگر کسی با شنیدن حرف حق، آزرده بشه هیچ ایرادی نداره. هرجا که بنظر شما دروغ نوشتم بگو تا توضیح دهم یا اصلاح کنم

 8. ۱۴۰۰ سال اعراب( و امثال شما) نتونستن کاری رو که قصد انجامش رو داری انجام بدن. چرا ایرانیان اسلام آوردند؟؟؟ پرسش سختی نیست به راحتی با یه نگاه اجمالی به تاریخ حمله اعراب به ایران میشه فهمید. عمر ایران رو فتح کرد و تا تونست کشت و آبادی ها رو ویران کرد کتاب ها رو سوزوند زنا و بچه ها رو به بردگی برد و بقیه اش رو هم برو بخون. در مورد برده داری اسلام به وضوح در قران قانون داره که چطور با کنیز یا غلاماتون برخورد کنید. در ساخت پارسه به کارگران مزد پرداخت میکردند!!!! من تا به حال ندیدم زرتشتی رو که با ادرار گاو غسل کنه اما مسلمونایی رو دیدم که با خاک طهارت میگرند( که بسیار آلوده تر از ادرار است) 

 9. آقای فاطمی انشاالله همدیگرو یه روزی تو مقطع دکترا تو دانشگاه تهران ببینیم.

 10. جناب آقای وطن فروش بهت بشارت میدم بزودی سایتت هک میشه